Event Details

Tammy

Time: April 2, 2015 from 6pm to 8pm
Location: Sherman Theatre, Cardiff
Street: Senghenydd Road
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://uk.patronbase.com/_Sh…
Phone: 029 2064 6900
Event Type: reading
Organized By: Rhian Richards
Latest Activity: Mar 31, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Thursday 2 April, 6pm | Dydd Iau 2 Ebrill, 6pm
Sherman Theatre, Cardiff | Theatr y Sherman, Caerdydd

Written by Kelly Jones | Ysgrifennwyd gan Kelly Jones
Directed by Rachel O'Riordan | Cyfarwyddwyd gan Rachel O'Riordan

National Theatre Wales and BBC Cymru Wales are excited to bring you the first reading of the 2014 Wales Drama Award-winning play, Tammy, written by Kelly Jones.

The script, which won the second Wales Drama Award in December 2014, explores issues considered taboo in society and the effects they can have on a family, drawing on Kelly’s own life experiences growing up in Dagenham.

The biennial Wales Drama Award celebrates the very best in bold new Welsh writing talent and is a partnership between BBC Cymru Wales Drama, National Theatre Wales & BBC Writersroom.

Tickets: Complimentary
BOOK ONLINE

Mae National Theatre Wales a BBC Cymru wrth eu bodd yn cyflwyno’r darlleniad cyntaf o ddrama arobryn Drama Cymru 2014, Tammy, gan Kelly Jones.

Mae’r sgript, a enillodd ail wobr Drama Cymru ym mis Rhagfyr 2014, yn archwilio materion y’u hystyrir yn tabŵ mewn cymdeithas, a’u heffaith ar deulu, gan ddefnyddio profiadau bywyd Kelly yn tyfu i fyny yn Dagenham.

Mae Gwobr Drama Cymru, sy’n cael ei chyflwyno bob dwy flynedd yn dathlu’r gorau o blith talent ysgrifennu Cymreig newydd a blaengar, ac mae’n bartneriaeth rhwng Drama BBC Cymru, National Theatre Wales & BBC Writersroom.

Tocynnau: Rhad ac am ddim
ARCHEBWCH AR LEIN

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Tammy to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (8)

Might attend (1)

Not Attending (1)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service