TEAM Exchange: Session for Expression

Event Details

TEAM Exchange: Session for Expression

Time: February 17, 2022 from 7pm to 11pm
Location: Hwb, Narbeth
Street: Moorfield Rd
City/Town: Narberth
Website or Map: https://www.eventbrite.co.uk/…
Event Type: team, party
Organized By: NTW TEAM
Latest Activity: Feb 2, 2022

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Join us for a TEAM Party / Ymunwch â ni am Barti TEAM


Featuring music, storytelling, spoken word performances and live art, all accompanied by delicious street food.

The night will be hosted by MC Molara Awen, with performances from Simon Rhys Phillips on the decks. Experience artwork created live by artists Kyle Legall, Cara Gaskell and Anwen Walters. Immerse yourself in the formidable poetry of spoken word artists Ali Goolyad and Children’s Laureate of Wales, Connor Allen. Plus, hear insightful stories from Phil Okwedy.

This will also be a chance to share your thoughts on NTW TEAM’s work in Pembrokeshire so far. Presenter and writer Abigail Beck will be opening the floor to your creative ideas about what you’d like to see from us next.

Tickets are free but must be booked via Eventbrite

Make sure you arrive hungry as food trucks will also be on-site for you to grab a bite from Grub Street Food, Bee's Thai Kitchen, Top Beef or Feast.

See you there!

//

Yn cynnwys cerddoriaeth, adrodd straeon, perfformiadau llafar a chelf byw, a hyn i gyd law yn llaw â bwyd stryd blasus.

Yn arwain y noswaith fydd MC Molara Awen, gyda pherfformiadau gan Simon Rhys Phillips ar y deciau. Cewch weld gwaith celf yn cael ei wneud yn fyw o flaen eich llygaid gan yr artistiaid Kyle Legall, Cara Gaskell ac Anwen Walters. Trochwch eich hun ym marddoniaeth arbennig artistiaid llafar Ali Goolyad a Children’s Laureate of Wales, Connor Allen. A chewch glywed straeon diddorol gan Phil Okwedy.

Bydd hwn yn gyfle i chi rannu'ch safbwyntiau ynghylch gwaith TEAM NTW yn Sir Benfro hyd yn hyn. Bydd y cyflwynydd a'r ysgrifennwr Abigail Beck yn agor y llawr a chewch gynnig eich syniadau creadigol am yr hyn yr hoffech ei weld gennym nesaf.

Archebwch eich tocyn am ddim

Bydd tryciau bwyd ar y safle hefyd i chi fwynhau tamaid i’w fwyta gan Grub Street Food, Bee's Thai Kitchen, Top Beef neu Feast.

Dewch yn llu!

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for TEAM Exchange: Session for Expression to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (2)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service