TEAM Social - Port Talbot!

Event Details

TEAM Social - Port Talbot!

Time: September 14, 2017 from 7pm to 9pm
Location: Byass Works, Port Talbot
Street: Byass Works
City/Town: Port Talbot SA13 1RS
Website or Map: http://bit.ly/2vL3zTb
Phone: +44 (0)29 2035 3070
Event Type: team, social
Organized By: National Theatre Wales TEAM
Latest Activity: Oct 3, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales TEAM is inviting TEAM members (existing and prospective!) to join us for our TEAM Social onThursday 14th September, 19:00 in Port Talbot!

The TEAM Social will mark the start of our production run of the epic “We’re Still Here”. It’s an exclusive chance for you to see the show before everyone else, and what’s more, it’s FREE!

About the show

We’re Still Here, created by Rachel Trezise & Common Wealth.

Based on interviews with steelworkers, union representatives and the people of Port Talbot, We’re Still Here is a site-specific performance. Dynamically staged in the disused Byass Works, it celebrates the unique spirit of the town.

Age guidance: 14+. 

If you would like to join the guest list for TEAM Social and the We’re Still Here dress rehearsal, please contact us at team@nationaltheatrewales.org by Monday 4th September.

Please note this offer is open to TEAM members only!  If you would like to join TEAM please join the group here.


Please note that We’re Still Here and its audience members will be filmed, recorded and photographed by National Theatre Wales for our own purposes. By attending We’re Still Here, you shall be deemed to have given all necessary consents to NTW for documenting your attendance at We’re Still Here, and to the use of such documentation in all media worldwide without limitation.

--------

Mae TEAM National Theatre Wales yn gwahodd aelodau TEAM (cyfredol a’r rhai sydd ar fin ymaelodi!) i ymuno â ni ar gyfer TEAM Social ar Dydd Iau 14eg Medi, 19:00 ym Mhort Talbot!

Mae TEAM Social yn nodi dechrau rhediad ein cynhyrchiad epig “We're Still Here”. Bydd hwn yn gyfle unigryw i chi weld y sioe cyn pawb arall ac mae hefyd yn RHAD AC AM DDIM!

Mwy am y sioe

We’re Still Here, crëwyd gan Rachel Trezise & Common Wealth

Yn seiliedig ar gyfweliadau gyda gweithwyr dur, cynrychiolwyr yr undeb a phobl Port Talbot, mae We’re Still Here yn berfformiad sy’n benodol i’w safle. Wedi ei leoli mewn man deinamig yn hen Weithfeydd Byass, mae’n dathlu ysbryd unigryw y dref.

Addas i oed 14+. 

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr gwesteion TEAM Social cysylltwch â ni ar team@nationaltheatrewales.org erbyn Dydd Llun 4 Medi.

Sylwch fod y cynnig hwn ar gael i aelodau TEAM yn unig. Os hoffech chi ymuno â TEAM ymunwch a’r grwp yn fan hyn.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd We’re Still Here a chynulleidfa’r perfformiad yn cael ei ffilmio, ei recordio a lluniau yn cael eu tynnu gan National Theatre Wales at ei ddibenion ei hun. Trwy fynychu We’re Still Here, tybir y byddwch wedi rhoi’r holl ganiatâd sydd ei angen i NTW ar gyfer cofnodi eich presenoldeb yn We’re Still Here, ac i ddefnyddio’r cofnodion rheini mewn unrhyw gyfrwng ym mha ran bynnag o’r byd heb unrhyw gyfyngiad.

 

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for TEAM Social - Port Talbot! to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (10)

Might attend (3)

Not Attending (3)

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service