The Aberystwyth Assembly

Event Details

The Aberystwyth Assembly

Time: March 4, 2011 from 7pm to 9:30pm
Location: Constitution Hill
Phone: 07545 915 185
Event Type: debate, and, performance
Organized By: Catherine Paskell
Latest Activity: Mar 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 IS ABERYSTWYTH THE END OF THE ROAD?

JOIN US AT THE ABERYSTWYTH ASSEMBLY

Friday 4th March

Y Consti Café, Constitution Hill

Meet at The Cliff Railway @ 7pm (Free Entry)

We've been asking you what question you would ask Aber. Your questions suggest that all roads lead to Aber, but also that the town itself is on a journey. Come and discuss if Aber really is at the end of the road, and how we can make it the start.

Get together with local musicians, cawl eaters, shop keepers, writers, students, traffic wardens, singers and coffee drinkers for an evening of performance and debate about what really matters in Aber now.

 

If you'd like to know more, emailassembly@nationaltheatrewales.org or call Catherine on 07545 915 185. You can also reach us anytime online at:nationaltheatrewales.org/community

 

AI ABERYSTWYTH YDY DIWEDD Y FFORDD?

YMUNWCH Â NI YNG NGHYNULLIAD ABERYSTWYTH 

Nos Wener 4ydd o Fawrth

Siop Goffi Y Consti, Craig Glais

Cwrdd yn Rheilffordd Y Clogwyn am 7yh (Mynediad am Ddim)

 

Ry ni wedi bod yn eich holi beth fyddech chi yn gofyn i Aber. Mae’ch atebion yn awgrymu bod bob ffordd yn arwain at Aber, ond bod y dref ei hun hefyd ar daith. Dewch i drafod os ydy Aber wir ar ddiwedd y ffordd, a beth gallwn ni wneud i’w droi’n ddechreubwynt.

 

Dewch at eich gilydd gyda offerynwyr lleol, bwytwyr cawl, perchnogion siop, sgrifennwyr, myfyrwyr, wardeiniaid traffig, cerddorion ac yfwyr coffi am noson o berfformiad a thrafodaeth am beth sydd wiry n bwysig yn Aber nawr.

 

Am fwy o fanylion, ebostiwch assembly@nationaltheatrewales.org neu ffoniwch Catherine ar 07545 915 185. Gallwch hefyd ein cyrraedd ni unrhywbryd ar: nationaltheatrewales.org/community

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The Aberystwyth Assembly to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (3)

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service