Event Details

The Beauty Parade

Time: March 5, 2020 at 7:30pm to March 14, 2020 at 7:30pm
Location: Wales Millennium Centre
Street: Bute Place
City/Town: Cardiff
Website or Map: https://www.wmc.org.uk/en/wha…
Phone: 029 2063 6464
Event Type: theatre
Organized By: Wales Millennium Centre and Kaite O'Reilly
Latest Activity: Jan 29, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

THE BEAUTY PARADE

A Wales Millennium Centre & Kaite O'Reilly Production

"We are the secret moon squadrons. Dropped by moonlight to set Europe ablaze."

It’s the 1940s, deep in wartime, men are fighting on the front line and women don’t engage in armed combat; they keep the fires burning, the factories going, and the children fed at home. Or so we were told...

Pioneering theatre-maker Kaite O’Reilly collaborates with composer Rebecca Applin and performer/visual language expert Sophie Stone to expose one of the most unique operations of the Second World War; whereby ordinary women were plucked from obscurity and parachuted behind enemy lines.

These falling women, spiralling through the dark became saboteurs and silent killers. Sent to spy, to eavesdrop, to encourage the spilling of secrets.

The project’s code name? The Beauty Parade.

A unique collaboration between Deaf and hearing artists, The Beauty Parade is captioned throughout and incorporates live music, evocative songs and visual language to tell one of the most extraordinary stories of the 20th century.

Inspired by true events, this moving production honours the unsung heroes, these invisible women, erased from history.

Age guidance: 14+

Start time: 7.30pm. *On 9 March the show will start at 7pm

Running time: Approximately 1 hour with no interval

-----

THE BEAUTY PARADE

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Kaite O'Reilly

"We are the secret moon squadrons. Dropped by moonlight to set Europe ablaze."

Yr 1940au yw’r cyfnod, yng nghanol y rhyfel. Mae’r dynion yn ymladd ar flaen y gad.

Dyw menywod ddim yn cymryd rhan yn y brwydro; nhw sy’n cadw’r tân ynghynn ar yr aelwyd, yn cadw’r ffatrïoedd i fynd, ac yn bwydo’r plant yn y cartref. Neu dyna maen nhw’n ei ddweud wrthon ni, o leiaf.

Mae Kaite O’Reilly, y gwneuthurwr theatr arloesol, yn cydweithio gyda’r cyfansoddwr Rebecca Applin a Sophie Stone, y perfformiwr a’r arbenigwr ar iaith weledol, i ddatgelu un o ymgyrchoedd unigryw yr Ail Ryfel Byd; ynddi, roedd menywod cyffredin yn cael eu tynnu o’u bywydau dinod a’u parasiwtio y tu ôl i linellau’r gelyn.

Daeth y menywod hyn, oedd yn troelli drwy’r tywyllwch, yn ddifrodwyr ac yn llofruddion tawel. Cawsant eu hanfon i ysbïo, i glustfeinio, i annog pobl i rannu cyfrinachau.

Ac enw’r prosiect? The Beauty Parade.

Mae The Beauty Parade, sy’n gydweithrediad unigryw rhwng artistiaid Byddar a rhai sy’n clywed, yn cyfuno cerddoriaeth fyw, caneuon atgofus ac iaith weledol i adrodd un o hanesion mwyaf rhyfeddol yr 20fed ganrif.

Wedi ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau go iawn, mae’r cynhyrchiad teimladwy hwn yn anrhydeddu’r arwyr di-sôn amdanynt, y menywod anweledig hynny a ddilëwyd o’n hanes.

Canllaw oed: 14+

Amser cychwyn: 7.30pm. *Ar 9 Mawrth bydd y sioe’n cychwyn am 7pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The Beauty Parade to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service