The Big Democracy Project: The Senedd

Event Details

The Big Democracy Project: The Senedd

Time: March 19, 2016 from 12pm to 9:30pm
Location: Cardiff Bay
Event Type: theatre, performance, political, debate, democracy, bdp
Organized By: National Theatre Wales
Latest Activity: Mar 18, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

War, Debt, Education, Austerity, Immigration, Colonisation...


We are living in turbulent times, an age of transition where the established structures are buckling. Throughout the world there seems to be an air of discontentment.

To celebrate the end of the first phase of the Big Democracy Project (BDP), National Theatre Wales will be taking over the National Assembly for Wales’ Senedd and the Pierhead, Cardiff Bay, for a day of political performance and debate focusing on answering this question:

What is the most pressing issue facing Wales?

Entry is FREE, but ticketed.

More information and times can be found here: nationaltheatrewales.org/big-democracy-project-senedd

------------------------------------------------------------------------------------
Rhyfel, Dyled, Addysg, Caledi, Mewnfudo, Gwladychiad…

Rydym yn byw mewn cyfnod cythryblus, amser o newid lle mae’r strwythurau sefydlog yn gwegian. Ledled y byd ceir ymdeimlad o anfodlonrwydd.
Yma yng Nghymru, mae awydd gweithredu. Ond beth yw ein rôl ni, a lle ddylwn ni ddechrau?

I ddathlu diwedd cyfnod cyntaf y Prosiect Democratiaeth Mawr (BDP), bydd National Theatre Wales yn meddiannu Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, ar gyfer diwrnod o berfformio a thrafod gwleidyddol yn canolbwyntio ar ateb y cwestiwn hwn:

Beth yw’r mater pwysicaf sy’n wynebu Cymru?

Mae mynediad AM DDIM, ond mae angen tocyn.

Mae mwy o wybodaeth ac amseroedd argael yma:nationaltheatrewales.org/cy/y-prosiect-democratiaeth-mawr-y-senedd

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The Big Democracy Project: The Senedd to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by National Theatre Wales on February 1, 2016 at 19:48

What is the most pressing issue facing Wales?

Have your say by calling 02921 253070*

*T&Cs apply

Attending (14)

Might attend (2)

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service