The Strange Travels of Señor Tonet

Event Details

The Strange Travels of Señor Tonet

Time: May 2, 2015 at 10am to May 3, 2015 at 4pm
Location: North Western Gardens
Street: Mostyn Street
City/Town: Llandudno
Website or Map: https://www.google.co.uk/maps…
Phone: 01492 642291
Event Type: performance, street, art
Organized By: Migrations
Latest Activity: Apr 7, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Wales premiere of Tombs Creatius Company's Strange Travels of Señor Tonet, at Llandundo and Betws y Coed, North Wales. 

Explore Senor Tonet's fascinating world of sound, light and movement! 

Tombs Creatius beautifully wooden constructions tell the vivid stories of Mr. Tonet’s travels, through a series of nine interactive games.  Each game is attached to a box, each box is a story, each story a creature built using robotics, light and sound.  Pay close attention - there is only one Senor Tonet!

Tombs Creatius say "Since the day we discovered by chance the details of Senor Tonet’s life, we couldn’t stop thinking about him and all the fantastic stories he had experienced. Senor Tonet was really a fascinating character and we want to share his adventures with you. We have reconstructed his stories using discarded objects such as old furniture and recycled tools. We have built games to discover the wonderful travels of Senor Tonet."

TOMBS CREATIUS turn the streets into a playground because streets used to be a place to socialise and have fun - and should be again. Their artworks have re-introduced fun to the streets, public squares, schools and fairs across the globe.
_____

Dewch i ddarganfod byd hynod Senor Tonet o sain, golau a symudiadau! 

Mae creadigaethau pren Tombs Creatius yn adrodd hanes byw teithiau Señor Tonet, trwy gyfres o naw gêm rhyngweithiol. Mae pob gêm yn sownd wrth flwch ac mae pob blwch yn hanes, mae pob hanes yn greadur wedi ei adeiladu drwy roboteg, golau a sain. Daliwch sylw, dim ond un Señor Tonet sydd!

Mae Tombs Creatius yn dweud "Ers y diwrnod y cawsom wybod ar hap am fywyd Señor Tonet, allwn ni ddim peidio â meddwl amdano fo ac am yr holl hanesion anhygoel y mae o wedi byw. Roedd Señor Tonet yn gymeriad difyr iawn ac mae arnom ni eisiau rhannu ei anturiaethau gyda chi. Rydym ni wedi ail-greu ei hanesion o gan ddefnyddio gwrthrychau diosg fel hen ddodrefn ac arfau wedi eu hailgylchu. Rydym ni wedi adeiladu gemau i ddarganfod teithiau hyfryd Señor Tonet.”

Mae TOMBS CREATIUS yn trawsnewid y strydoedd yn fan chwarae oherwydd mai dyna fu strydoedd unwaith, llefydd i gymdeithasu a mwynhau – a dyna y dylen nhw fod eto! Mae’r gwaith celf wedi dod â hwyl a miri yn ôl i strydoedd, meysydd cyhoeddus, ysgolion a ffeiriau ar draws y byd.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for The Strange Travels of Señor Tonet to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service