Event Details

Tir Sir Gâr

Time: April 15, 2013 at 7:30pm to April 27, 2013 at 10pm
Location: St Peters Civic Hall
City/Town: Carmarthen
Website or Map: http://www.theatrausirgar.com
Phone: Tocynnau / Booking £12 / £10 0845 226 3510
Event Type: theatre, /installation
Organized By: Marc Rees
Latest Activity: Apr 23, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Tir Sir Gâr 
gan Marc Rees & Roger Williams

Hanes Teulu – Tynged Fferm

Pan mae ffermwr yn cwympo’n dost daw teulu at ei gilydd i drafod dyfodol y fferm. Fydd un o’r plant yn barod i gadw’r traddodiad teuluol yn fyw? Beth yw perthynas y genhedlaeth ifanc â’r tir? Beth sy’n cael ei golli wrth i bobl roi’r gorau i ffermio a gadael cefn gwlad?

Mae’r digwyddiad unigryw hwn yn archwilio’r her sy’n wynebu ffermwyr a’r newidiadau cymdeithasol sy’n digwydd yng nghefn gwlad Cymru heddiw, tra’n cynnig golwg amgen, gyfoes ar fywyd gwledig.

Bydd Tir Sir Gâr yn pontio dau safle yng Nghaerfyrddin – yr amgueddfa sirol yn Abergwili a Neuadd ddinesig San Pedr yng nghanol y dre.

A Rural Vision

A family is forced to decide the future of their farm following the sudden illness of the father. Will one of his children step forward to keep the family tradition alive? What is the relationship of the younger generation with the land? What is lost when people stop farming and leave the countryside?

Tir Sir Gâr is a unique event that offers an alternative, contemporary rural vision. It will integrate two sites in Carmarthen – the county museum in Abergwili and St Peter’s Civic Hall in the centre of town.

Bydd pob perfformiad yn dechrau yn Neuadd ddinesig San Pedr, Caerfyrddin
Every performance will begin in St Peter’s Civic Hall, Carmarthen.

Tocynnau / Booking £12 / £10
0845 226 3510
www.theatrausirgar.com

Mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Abergwili
In collaboration with Carmarthenshire County Museum, Abergwili

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Tir Sir Gâr to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (3)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service