Unknown Pleasures 2012 - Jesu, meine Freude +

Event Details

Unknown Pleasures 2012 - Jesu, meine Freude +

Time: May 26, 2012 from 7:30pm to 9pm
Location: Swansea
Street: St Mary's Church, St Mary's Square
City/Town: Swansea
Event Type: theatre, site-specific
Organized By: Rory Day
Latest Activity: May 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Unknown Pleasures 2012 - Jesu, meine Freude +

St Mary's Chruch, Swansea, SA1 3LP

Directed by Eddie Ladd

From an original idea developed in collaboration with Volcano Theatre, Unknown Pleasures is now in its fifth year. It is a joint venture between Taliesin Arts Centre and Swansea Metropolitan University which seeks to bring together Wales’ finest artists and its best emerging talent. The partnership seeks to encourage creative risk and innovation and to make bold and adventurous work, inspiring and nurturing the newest generation of performers in creating fresh and engaging theatre.

This year, Eddie Ladd, one of Wales’ principal movement practitioners, will create a site-specific work in St Mary’s Church, Jesu, meine Freude +. The show combines Bach’s music (sung live by with Swansea Bach Choir) and physical theatre to create an engaging and visually stunning experience.

 

Prices £7/£5, tickets available from Taliesin Arts Centre, 01792 60 20 60 http://www.taliesinartscentre.co.uk

 

Unknown Pleasures 2012 – Jesu, meine Freude +

Cyfarwyddwyd gan Eddie Ladd

Wedi’i seilio ar syniad gwreiddiol a ddatblygwyd ar y cyd gyda chwmni theatr Volcano, mae Unknown Pleasures nawr ar ei bumed flwyddyn.  Mae’n gyd-fenter rhwng Canolfan Celfyddydau Taliesin a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe sy’n ceisio dod ag artistiaid gorau Cymru a’i thalent newyddaf at ei gilydd. Mae’r bartneriaeth yn annog i’r ddau fentro’n greadigol a chynhyrchu gwaith beiddgar ac anturus, a fydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth ddiweddaraf o berfformwyr i greu theatr ffres a bachog.

 

Mae Eddie Ladd yn un o berfformwyr theatr gorfforol blaenllaw Cymru, ac eleni, bydd yn creu darn o’r enw Jesu, meine Freude+ ar safle arbennig, sef Eglwys y Santes Fair.  Bydd y sioe yn cyfuno cerddoriaeth Bach (a genir yn fyw gan Gôr Bach Abertawe) a theatr gorfforol er mwyn llunio darn gafaelgar a thrawiadol.

 

Dydd Sadwrn Mai 26ain – 7.30yh

Prisiau £7/£5

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Unknown Pleasures 2012 - Jesu, meine Freude + to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Chris Hoyle on May 20, 2012 at 16:00

Attending (4)

Not Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service