Event Details

We're Still Here

Time: September 15, 2017 at 7:30pm to September 30, 2017 at 7:30pm
Location: Port Talbot
Website or Map: http://nationaltheatrewales.o…
Event Type: theatre
Organized By: National Theatre Wales & Common Wealth
Latest Activity: Sep 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

National Theatre Wales & Common Wealth

Created by / Crëwyd gan Rachel Trezise & Common Wealth

People have forgotten how to say ‘no’. That’s the problem in this country. We are allowed to say ‘no’.

Port Talbot steelworks; site of one of the last heavy industries in Wales, and threatened with closure in 2015. The story made headlines around the world, and the Save Our Steel campaign was quick to respond, gathering a momentum that captured the spirit and uncertainty of our times. So what happens when we come together?  What happens when we say ‘no’?

In Port Talbot, leaders, workers and unions all said no. These people came together to save their jobs and their community.

These are the people behind the headlines and the politics, living and working at the heart of the machine. These are their lives, hopes, fears and dreams and this is their story, told with humour, passion and pride. 

Based on interviews with steelworkers, union representatives and the people of Port Talbot, We’re Still Here is a site-specific performance. Dynamically staged in the disused Byass Works, it celebrates the unique spirit of the town.

Gwaith Dur Port Talbot; safle diwydiannol trwm olaf Cymru, a fu fan fygythiad cael ei gau yn 2015. Aeth y stori i’r penawadau newyddion ar draw y byd, a cododd ymgyrch Save Our Steel fomentwm o fewn dim, gan ddal ysbryd ac ymgorffori ansicrwydd ein hoes. Felly, beth sy’n digwydd pan fyddwn oll yn dod ynghyd?  Beth sy’n digwydd pan fyddwn ni’n dweud ‘na’?

Ym Mhort Talbot, dywedodd yr arweinwyr, gweithwyr ac undebwyr na bob un. Fe ddaethon’ nhw at eiu gilydd er mwyn achub swyddi a’u cymuned

Dyma’r bobl y tu ôl i’r penawdau a’r gwleidyddiaeth, yn gweithio ac yn byw yng nghanol y peiriant. Dyma eu bywydau nhw, eu gofidiau a’u breuddwydion a dyma eu stori, wedi ei adrodd â hiwmor, angerdd a balchder.

Yn seiliedig ar gyfweliadau gyda gweithwyr dur, cynrychiolwyr yr undeb a phobl Port Talbot, mae We’re Still Here yn berfformiad sy’n benodol i’w safle. Wedi ei leoli mewn man deinamig yn hen Weithfeydd Byass, mae’n dathlu ysbryd unigryw y dref.

 


Comment Wall

Add a Comment

RSVP for We're Still Here to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (14)

Might attend (3)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service