Y Fenyw Ddaeth O'r Môr / The Lady From The Sea

Event Details

Y Fenyw Ddaeth O'r Môr / The Lady From The Sea

Time: March 12, 2015 at 7:30pm to March 14, 2015 at 9pm
Location: Main House /Y Brif Theatr - Sherman Theatre
Street: Senghennydd Road
City/Town: Cardiff
Website or Map: http://www.shermancymru.co.uk…
Phone: 029 2064 6900
Event Type: theatr
Organized By: Theatr Genedlaethol Cymru in association with Torch Theatre
Latest Activity: Mar 6, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Yn ferch i geidwad goleudy, mae Elida'n ysu am ryddid y môr. Er mor garedig yw ei gŵr, mae ei phriodas fel cawell amdani, y mynyddoedd yn cau o'i chwmpas, a hithau’n arnofi o ym merddwr ei bywyd braf.

Mae ymweliad rhyw ddieithryn yn corddi’r dyfroedd. Ond ai dieithryn yw ef mewn gwirionedd? Wrth iddi ddod wyneb yn wyneb â'i gorffennol cythryblus, yn sydyn rhaid gwneud y penderfyniad anoddaf un... aros neu ffoi?

Dyma stori garu fwyaf cyffrous Henrik Ibsen wedi ei chyfi eithu i'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed gan Menna Elfyn.

lida, the daughter of a lighthouse keeper, yearns for the freedom of the sea. Far from her childhood island home, she now swims in the stagnant waters of a perfect life... trapped by the picturesque Norwegian landscape, caged by a loving marriage.

But then a stranger from the past pays an unexpected visit and she’s forced to confront her darkest fears. Suddenly she needs to make the most difficult decision imaginable... to leave or to stay?

Henrik Ibsen's most captivating and mysterious love story, The Lady From the Sea, is translated into Welsh for the first time by Menna Elfyn.

Take advantage of Sibrwd - a smartphone translation app that whispers in your ear and helps guide non-Welsh speakers through the performance.

Download the free app, pop in your headphones and Sibrwd will whisper short snippets to you in English, helping you to be part of the action. Download Sibrwd from the App Store for iPhone and Google Play for Android before you arrive.

Gan / By Henrik Ibsen
Trosiad / Translation By: Menna Elfyn
Cyfarwyddwr/ Director : Arwel Gruffydd

Trafodaeth cyn-sioe: 13 Mawrth, 6.30yh (Am ddim ond archebwch eich tocynnau o flaen llaw os gwelwch yn dda)

Pre-show talk: 13 March, 6.30pm (Free but tickets must be booked in advance)

12 a 13 Mawrth/ March, 7.30pm

£15 - £22
Gostyngiadau/ Concessions: £2 i ffwrdd / off
Dan 25: Hanner pris / Under 25s: Half Price

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for Y Fenyw Ddaeth O'r Môr / The Lady From The Sea to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by rachel rosen on March 6, 2015 at 8:06
absolutely would love to see this - ANY possibility it might tour to North Wales?

Attending (1)

Might attend (2)

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service