YANC LEARNING GROUP EVENT / DIGWYDDIAD RHWYDWAITH CELFYDDYDAU IEUENCTID CYMRU

Event Details

YANC LEARNING GROUP EVENT / DIGWYDDIAD RHWYDWAITH CELFYDDYDAU IEUENCTID CYMRU

Time: October 17, 2015 from 10am to 6pm
Location: University of Wales Trinity St David’s Carmarthen Campus
Website or Map: https://www.google.co.uk/maps…
Event Type: workshop
Organized By: YANC
Latest Activity: Sep 22, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

We are holding our 1ST Artswork Cymru funded Learning Group on Saturday 17th of October at University of Wales Trinity St David’s Carmarthen Campus. The day is an opportunity for Youth Arts Workers to come together and share practice around the theme of working with young people who are hard to reach or display challenging behaviour. To reserve your place on this hands on participatory learning experience email yancinfo@gmail.com. The day will include workshops led by leading practitioners in this field.

Rydym yn cynnal ein Grwp Dysgu 1af i gael ei ariannu gan Artswork Cymru ar ddydd Sadwrn, 17eg o Hydref yng Nghampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.  Bydd y diwrnod yn gyfle i Ymarferwyr Celfyddydau Ieuenctid ddod at ei gilydd i rannu arfer dda wrth weithio gyda phobl ifanc sy’n anodd eu cyrraedd neu sy’n arddangos ymddygiad heriol.  I gadw eich lle ar gyfer y profiad ymarferol hwn cysylltwch â ni aryancinfo@gmail.com.  Bydd y diwrnod yn cynnwys gweithdai dan arweiniad ymarferwyr blaenllaw yn y maes.

Comment Wall

Add a Comment

RSVP for YANC LEARNING GROUP EVENT / DIGWYDDIAD RHWYDWAITH CELFYDDYDAU IEUENCTID CYMRU to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Attending (1)

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service