Annwyl bawb, yn rhan gyntaf o 2017, mi fydd NTW yn ymgymryd a  phrosiect yn Rhyl a byddwn yn  edrych am reolwyr llwyfan a phobl technegol yng Ngogledd Cymru i gefnogi. Os yr ydych yn byw yn yr ardal a mae diddordeb gennych i weithio gyda NTW  a nfonwch e-bost i fionacurtis@nationaltheatrewales.org 

Dear all, in the first part of 2017, NTW will be undertaking a project in Rhyl and we’ll be looking for stage managers and technicians in North Wales to support it. Please email fionacurtis@nationaltheatrewales.org if you live in the area and would like to show your interest in working for NTW.

Views: 199

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service