Cwmni Pluen Company
Share on Facebook Share on Facebook MySpace

Cwmni Pluen Company's Friends

  • Gruffydd Evans

Cwmni Pluen Company's Groups

 

Cwmni Pluen Company's Page

Profile Information

What I do:
Creu theatr gwreiddiol, anghonfensiynol a heriol. | Creating original, unconventional and challenging theatre.
A little more about me:
Wrth edrych yn ôl ar ein hamser dros y blwyddyn diwethaf rydym yn hynod falch gyda’r hyn rydym wedi’i gyflawni!

Dechreuom ein preswyldeb yn y Sherman gyda Chwarae / Play, cyfres o weithdai datblygu proffesiynol wedi’i anelu at artistiaid lleol a chreawdwyr theatr. Roedd hwn yn gyfle gwych i gyfarfod a chydweithio gyda’r gymuned greadigol leol ac i ddatblygu ein hymarfer ni fel dyfeiswyr. Fe greon ni sioe newydd sbon, Ti.Me a gafodd ei berfformio mis Medi diwethaf i theatrau llawn. Byddai hyn wedi bod yn amhosib heb gefnogaeth llawn staff y Sherman a’u hadeilad a hoffwn gymryd y cyfle yma i ailadrodd ein diolch i’r tîm.

Roedd Ti.Me yn gynhyrchiad eofn dwyieithog yn uno theatr a cherddoriaeth byw â oedd yn archwilio cariad a’r blerwch pan mae’r cariad yn chwalu. Roedd yn archwiliad pryfoclyd, corfforol a heriol gan ddefnyddio profiadau personol y cast a’r tîm creadigol. Yn dilyn sgyrsiau dechreuol bositif gyda hyrwyddwyr rhyngwladol, rydym yn edrych i deithio Ti.Me yn rhyngwladol, gan hyrwyddo gwaith Gymraeg ar lwyfannau yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym nawr yn edrych ymlaen at ein cyfnod olaf o’n preswyldeb a beth all hynny gynnwys. Cyffrous iawn! Rydym am barhau i ddatblygu ac archwilio syniadau newydd ar gyfer prosiectau addawol ynghyd â sioe newydd, a chario ymlaen i weithio gyda thîm y Sherman.

Rydym ni’n creu gwaith yn gydweithredol ac yn agored ac rydym yn gwerthfawrogi sgwrs. Os hoffech chi sgwrs gyda ni ynglŷn â’n gwaith neu i drafod partneriaeth, gyrrwch neges atom ni ar facebook, twitter, instagram neu e-bostiwch cwmnipluen@gmail.com. Bydden ni wrth ein boddau i glywed gennych!

Cariad mawr,
Tîm PluenLooking back over the last year we certainly feel we’ve crammed a lot of Pluen projects in!

We kicked off our residency at the Sherman with Chwarae / Play, a series of professional development workshops aimed at local artists and theatre-makers. This provided a great opportunity to meet and collaborate with the local creative community and develop our own practice as devisors. We created and toured a brand new show, Ti.Me which we performed last September to sell-out audiences. We couldn’t have done any of this without the full support of the Sherman staff and their building and we would like to take this opportunity to reiterate our thanks to the team.

Ti.Me was a bold bilingual fusion of theatre and live music exploring love and the messiness when that love disintegrates. It was a physical, provocative and challenging exploration of relationships using the personal experiences of the cast and creative team. Following initial and positive conversations with international promoters, we are looking to tour Ti.Me internationally, promoting Welsh work on stages in Wales and beyond.

We’re now looking ahead to the final stage of our residency and what that might look like. Exciting times! We will continue to research and develop new ideas for potential projects as well as a new show and will continue working with the team at Sherman.

Our approach to creating is always collaborative and open and we value conversation. If you fancy a chat about any of our work or a potential partnership, you can drop us a line on Facebook, Twitter, Instagram or by e-mailing us at cwmnipluen@gmail.com. We'd love to hear from you!

Over and out,
Team Pluen
Location:
Caerdydd|Cardiff
Projects I’m working on:
Current Production | Cynhyrchiad Cyfredol

'MAM' - the research has begun / mae'r ymchwilio wedi dechrau...
Personal Website/CV:
http://cwmnipluen.com
Twitter @username:
@cwmnipluen

Cwmni Pluen Company's Blog

Call-out for 3 x performers for two-week R&D with Cwmni Pluen (PAID) | Yn galw am 3 x perfformiwr am bythefnos o Y&D gyda Chwmni Pluen (WEDI’I DALU)

Bilingual Message / Neges Ddwyieithog

Cwmni Pluen Company are looking for three devisor-performers to join them for a two-week R&D exploring cultural interpretations of motherhood (not gender specific) for Mam, the company’s third show.

 

Developed with support from Arts Council Wales and Sherman Theatre.

 

Mam R&D

The R&D builds on months of interviews carried out by the company with…

Continue

Posted on April 7, 2017 at 0:13

Are you a performer and a Mum? | Ydych chi'n berfformwraig ac yn Fam?

Are you a female performer? Are you also a mum, foster mum, step mum, carer, adoptive mum? If so Pluen would love to talk to you! 

Cwmni Pluen is developing a new show and as part of the research process we’d love to talk to female performers who are MUMs / MAMs about your experiences of being a mum. We’ll ask you some questions about being a mum and what it feels like, what you like about it and what are the challenges. We want to…

Continue

Posted on May 23, 2016 at 1:35

Comment Wall

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

  • No comments yet!
 
 
 

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service