Hannah John
Share on Facebook Share on Facebook Share

Hannah John's Friends

 • Eilir Owen Griffiths
 • Alys Byrne
 • Megan Carys John
 • 1800hrs
 • Thaer Al-Shayei
 • Rachel Pedley-Miller
 • Llinos Mai and Hannah McPake
 • Jason and Becky
 • Rhian Lewis
 • Osian Llewelyn Edwards
 • Kirsty Alexander
 • Jennifer Ruth Sturt
 • Connor Allen
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
 • Catrin Clarke

Hannah John's Groups

 

Hannah John's Page

Latest Activity

2 blog posts by Hannah John were featured
Jun 11
Hannah John posted blog posts
Jun 10
Hannah John posted a blog post

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 CyfarwyddwrCelfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag…See More
Jun 6
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu cymorth marchnata ymarferol yn y fan a’r lle, cyd-lynu gyda rhaglenwyr a…See More
May 31
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 22
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annumAmser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pmCyfweliadau – 19 Mehefin, CaerdyddRydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.Mae National Theatre Wales yn gwmni…See More
May 20
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Rheolwyr Llwyfan / NTW Opportunity - Stage Managers

Rydym yn edrych am Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar ddau gynhyrchiad proffil uchel yn 2019.On Bear Ridge – drama newydd gan Ed Thomas yn cael ei chyflwyno yn Theatr Sherman a’r Royal CourtRheolwr Llwyfan y Cwmni 19eg Awst – 9fed Tachwedd Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 19eg Awst – 9fed Tachwedd  Mission Control – cywaith safle-benodol rhwng NTW a HijinxRheolwr Llwyfan y Cwmni 28ain Hydref – 24ain Tachwedd Dirprwy Reolwr Llwyfan 28ain Hydref – 24ain Tachwedd Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol…See More
Mar 22
A blog post by Hannah John was featured

Cyfe NTW - Cynhyrchydd / NTW Opportunity - Producer

CynhyrchyddMae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau lluosog i greu gwaith newydd uchelgeisiol.           Bydd y Cynhyrchydd yn cefnogi ystod o brosiectau a chynyrchiadau National Theatre Wales (NTW). Bydd yn gweithio ar draws nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a sioeau, yn gweithio'n agos gydag adrannau…See More
Jan 22
Hannah John posted a blog post

Cyfe NTW - Cynhyrchydd / NTW Opportunity - Producer

CynhyrchyddMae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau lluosog i greu gwaith newydd uchelgeisiol.           Bydd y Cynhyrchydd yn cefnogi ystod o brosiectau a chynyrchiadau National Theatre Wales (NTW). Bydd yn gweithio ar draws nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a sioeau, yn gweithio'n agos gydag adrannau…See More
Jan 22
A blog post by Hannah John was featured

Cyfe NTW - Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth) / NTW Opportunity - Finance Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth) Mae'r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i'r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad.  Cyflog: £26,530 pro rataTymor: Tymor penodol (9-12 mis (i'w gadarnhau)), contract amser llawn Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob…See More
Dec 2, 2018
Hannah John posted a blog post

Cyfe NTW - Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth) / NTW Opportunity - Finance Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth) Mae'r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i'r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad.  Cyflog: £26,530 pro rataTymor: Tymor penodol (9-12 mis (i'w gadarnhau)), contract amser llawn Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob…See More
Nov 30, 2018
Hannah John posted a blog post

Opportunity - Stage Manager for UWTSD Cardiff / Cyfleuoedd - Rheolwr Llwyfan ar gyfer YDDS Caerdydd

Yn Galw "Rheolwyr Llwyfan" Cyfrwng Cymraeg!Os ydych yn admabod Rheolwyr Llwyfan Cymraeg a fyddai ar gael Mis Mawrth / Ebrill 2019A Mis Mai/Mehefin 2019Cysylltwch gyda e.griffiths@uwtsd.ac.ukDiolchCalling all welsh medium stage managers!If you are a part of the Welsh stage managers which will be available in March / April 2019And May 2019th JuneContact E.Griffiths@Uwtsd.Ac.UkThank youSee More
Oct 11, 2018
Hannah John posted a blog post

Opportunity - Two Development Roles / Cyfleuoedd - Dau Swydd Datblygu

National Theatre Wales is seeking to appoint two highly motivated and energetic individuals for the following vacancies.Head of Development (Major Gifts & Corporate)The Head of Development is responsible for leading on the strategic delivery and achieving the targets set to secure High Net Worth Individuals (HNWI) and Corporate donations as set out within the company’s Income Generation Strategy.AndDevelopment Coordinator (Individual Giving and Grants)The Development Coordinator (Individual…See More
Sep 12, 2018

Profile Information

What I do:
Company Coordinator National Theatre Wales
A little more about me:
I have been the Company Coordinator for National Theatre Wales since December 2013.
Previously worked as a Support Analyst for Patronbase and before then worked various roles, at the Wales Millennium Centre.

Outside of work I sing in choir called CF1. Singing in a choir has given me many opportunities to perform in concerts and competitions here in Wales but also across the UK and abroad.CF1 are BBC Choir of the Year 2014.
Location:
Cardiff
Projects I’m working on:
Coordinating
Twitter @username:
@Hannah_ntw

Hannah John's Blog

Cyfle NTW - Cynhyrchydd Cynhorthwyol / NTW Opportunity - Assistant Proucer

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd CynhorthwyolMae'r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddolCyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle…

Continue

Posted on June 10, 2019 at 9:46

Cyfle NTW - Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad / NTW Opportunity - Audience Development and Insight Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediadGan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn…

Continue

Posted on June 10, 2019 at 9:44

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 

Cyfarwyddwr

Celfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl…

Continue

Posted on June 6, 2019 at 10:33

Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin

 

Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu…

Continue

Posted on May 31, 2019 at 15:40

Comment Wall (8 comments)

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

At 11:18 on February 13, 2015, Laura Fay Thomas said…

Welcome to the TEAM group! Go TEAM!  x

At 5:28 on March 31, 2014, Nerys Rees said…

Hi Hannah. Just emailed through my application regarding the Resident Artist 2014 opportunity. I look forward to hearing from you! Regards. Nerys Rees 

At 16:03 on March 27, 2014, Richard Huw Morgan said…

Dear Hannah

Here is my expression of interest for NTW's Resident Artist 2014 opportunity NTW%20Resident%20artist%20application%202014.doc

best wishes

Richard Huw Morgan

At 20:19 on March 11, 2014, Elsie Gkogkou said…

Hello,

my name is Elsie, I'm a Greek actress trying to gain as much experience as possible. I have some theatre and extra experience and trying to build that up.

I would be extremely interested in the artist bursary you have available. Please let me know if there is anything I need to do.

Thank you

Kind regards,

Elsie

At 17:14 on March 11, 2014, Ellen Morris said…

Hello, my name is Ellen Morris. I am a 27 year old actress and model from Caerphilly, South Wales.

I recently saw your post on the Actors page on here and I'd like to know a little more if possible please?

You can find links to my work on my Facebook page and website :

www.facebook.com/ellenbmorris

http://ellenmorris.webs.com/

Kind Regards

Ellen

At 10:10 on March 10, 2014, Heledd Mair Watkins said…
Lyfli, diolch! x
At 16:55 on March 8, 2014, Heledd Mair Watkins said…

Helo Hannah!

Heledd Watkins yma, rwyf am ddanfon cynnig i fod yn "Artist in Residence" i chi yn NTW, fydde chi'n hoffi derbyn y cais yng Nghymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog?

Diolch!

At 11:31 on December 11, 2013, James Robert Auheb said…
Hi Hannah, congratulations and I look forward to hearing from you over the coming months!
 
 
 

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service