Hannah John
Share on Facebook Share on Facebook MySpace

Hannah John's Friends

 • Eilir Owen Griffiths
 • Alys Byrne
 • Megan Carys John
 • 1800hrs
 • Thaer Al-Shayei
 • Rachel Pedley
 • Llinos Mai and Hannah McPake
 • Jason and Becky
 • Rhian Richards
 • Osian Llewelyn Edwards
 • Kirsty Alexander
 • Jennifer Ruth Sturt
 • Connor Allen
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
 • Catrin Clarke

Hannah John's Groups

 

Hannah John's Page

Latest Activity

Hannah John posted a blog post

Cyfle National Theatre Wales Opportunity - Cydlynydd Cwmni (Cyfnod Mamolaeth) / Company Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. Cydlynydd Cwmni (cyfnod mamolaeth) Mae’r Cydlynydd Cwmni yn gyfrifol am drefnu, cydlynu a rheoli gweithrediadau a gweithdrefnau’r cwmni a’r swyddfa – gan ddarparu ystod o swyddogaethau a chymorth gweinyddol ar draws llwyfannau a lleoliadau NTW. Cyflog: £25k-27k ddibynol ar brofiadTymor: Tymor penodol (9-12 mis (i'w gadarnhau)), contract amser llawn Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac…See More
Mar 8, 2021
Hannah John posted a blog post

NTW Opportunity - Head of Development (Maternity Cover) /Cyfle NTW - Pennaeth Datblygu (Cyfnod Mamolaeth)

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, senior Fundraising Consultant required to join the company on a part-time fixed-term basis to bridge and support a period of maternity absence.  There may be longer term involvement subsequently to provide additional support if and when the development team needs.Fee: Negotiable based on experience We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or…See More
Mar 17, 2020
Hannah John posted a blog post

NTW Opportunity - Front of House Supervisor / Cyfle NTW Goruchwylydd Blaen Tŷ

We are looking for a friendly, reliable and confident individual for the role of Front of House Supervisor for National Theatre Wales’s upcoming production Hail Cremation!, at Newbridge Memo. Performances are from Saturday 21st March (open dress rehearsal) – Saturday 5th April 2020.For more information please visit our wesbtie - Click hereRydym yn chwilio am unigolyn…See More
Mar 10, 2020
Hannah John posted a blog post

NTW Opportunity - Community Director / Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cymunedol

We’re looking for a Community Director! We are pleased to announce that we are currently looking to appoint a Community Director to work on our major 2020 production Balloon Girl. What is a ‘Community Director’ at NTW?We have worked with a number of Community Directors. They work closely with the Director(s) of our productions supporting them to realise the vision for the work and lead on the recruitment, management and rehearsal of community casts. It is a key component of the creative team…See More
Mar 2, 2020
Hannah John posted a blog post

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd. Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm ehangach sy’n ymroi i…See More
Jan 21, 2020
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol / NTW Opportunity - Technical Assistant Stage Manager

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol  Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol sy'n weithiwr caled i weithio gyda ni ar gynhyrchiad sioe gerdd newydd cyffrous a fydd yn cael ei ymarfer a'i berfformio yn ne Cymru. DyddiadauO: Dydd Llun 17eg Chwefror – dydd Sadwrn 4ydd Ebrill 2020 LleoliadDe Cymru Cyfradd£535 yr wythnos (TWE) Dyddiad Cau: Rhagfyr 11 am 12yh Am rhagor o wybodaeth ar swydd ddisgrifiad ewch i'n…See More
Dec 3, 2019
Hannah John posted blog posts
Nov 20, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDDYn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn…See More
Sep 4, 2019
A blog post by Hannah John was featured

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 19, 2019
Hannah John posted a blog post

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros…See More
Jul 16, 2019
A blog post by Hannah John was featured

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 15, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid,…See More
Jul 12, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development Assistant

Rydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cynorthwyydd Datblygu CreadigolMae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog: £21,000 (pro rata)Rhan-amser. Contract cyfnod penodol am…See More
Jun 26, 2019
2 blog posts by Hannah John were featured
Jun 11, 2019
Hannah John posted blog posts
Jun 9, 2019
Hannah John posted a blog post

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 CyfarwyddwrCelfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl yn ganolog i gelfyddydau ein gwlad.Yn genedlaethol, mae diddordeb cynyddol mewn gweithio gydag…See More
Jun 5, 2019

Profile Information

What I do:
Company Coordinator National Theatre Wales
A little more about me:
I have been the Company Coordinator for National Theatre Wales since December 2013.
Previously worked as a Support Analyst for Patronbase and before then worked various roles, at the Wales Millennium Centre.
I am a Mam to Idris who is 2 years old
I sing in choir called CF1. Singing in a choir has given me many opportunities to perform in concerts and competitions here in Wales but also across the UK and abroad.
CF1 are BBC Choir of the Year 2014.
Location:
Cardiff
Projects I’m working on:
Coordinating
Twitter @username:
@Hannah_ntw

Hannah John's Blog

Cyfle National Theatre Wales Opportunity - Cydlynydd Cwmni (Cyfnod Mamolaeth) / Company Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd Cwmni (cyfnod mamolaeth)Mae’r Cydlynydd Cwmni yn gyfrifol am drefnu, cydlynu a rheoli gweithrediadau a gweithdrefnau’r cwmni a’r swyddfa – gan ddarparu ystod o swyddogaethau a chymorth gweinyddol ar draws llwyfannau a lleoliadau NTW.Cyflog: £25k-27k ddibynol ar brofiad

Tymor:…

Continue

Posted on March 8, 2021 at 2:30

NTW Opportunity - Head of Development (Maternity Cover) /Cyfle NTW - Pennaeth Datblygu (Cyfnod Mamolaeth)

National Theatre Wales is seeking to appoint an experienced, senior Fundraising Consultant required to join the company on a part-time fixed-term basis to bridge and support a period of maternity absence.  There may be longer term involvement subsequently to provide additional support if and when the development team needs.Fee: Negotiable based on experience

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be…

Continue

Posted on March 17, 2020 at 22:42

NTW Opportunity - Front of House Supervisor / Cyfle NTW Goruchwylydd Blaen Tŷ

We are looking for a friendly, reliable and confident individual for the role of Front of House Supervisor for National Theatre Wales’s upcoming production Hail Cremation!, at Newbridge Memo. Performances are from Saturday 21st March (open dress rehearsal) – Saturday 5th April 2020.

For more information please visit our wesbtie -…

Continue

Posted on March 10, 2020 at 23:11

NTW Opportunity - Community Director / Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cymunedol

We’re looking for a Community Director!

 

We are pleased to announce that we are currently looking to appoint a Community Director to work on our major 2020 production Balloon Girl.

 

What is a ‘Community Director’ at NTW?

We have worked with a number of Community Directors. They work closely with the Director(s) of our productions supporting them to realise the vision for the work and lead on the recruitment, management…

Continue

Posted on March 2, 2020 at 1:03

Comment Wall (7 comments)

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

At 0:18 on February 13, 2015, Laura Fay Thomas said…

Welcome to the TEAM group! Go TEAM!  x

At 18:28 on March 30, 2014, Nerys Rees said…

Hi Hannah. Just emailed through my application regarding the Resident Artist 2014 opportunity. I look forward to hearing from you! Regards. Nerys Rees 

At 5:03 on March 27, 2014, Richard Huw Morgan said…

Dear Hannah

Here is my expression of interest for NTW's Resident Artist 2014 opportunity NTW%20Resident%20artist%20application%202014.doc

best wishes

Richard Huw Morgan

At 6:14 on March 11, 2014, Ellen Morris said…

Hello, my name is Ellen Morris. I am a 27 year old actress and model from Caerphilly, South Wales.

I recently saw your post on the Actors page on here and I'd like to know a little more if possible please?

You can find links to my work on my Facebook page and website :

www.facebook.com/ellenbmorris

http://ellenmorris.webs.com/

Kind Regards

Ellen

At 23:10 on March 9, 2014, Heledd Mair Watkins said…
Lyfli, diolch! x
At 5:55 on March 8, 2014, Heledd Mair Watkins said…

Helo Hannah!

Heledd Watkins yma, rwyf am ddanfon cynnig i fod yn "Artist in Residence" i chi yn NTW, fydde chi'n hoffi derbyn y cais yng Nghymraeg neu'n Saesneg neu'n ddwyieithog?

Diolch!

At 0:31 on December 11, 2013, James Robert Auheb said…
Hi Hannah, congratulations and I look forward to hearing from you over the coming months!
 
 
 

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service