National Theatre Wales's Blog (203)

Hyfforddiant Capsiynu NTW / NTW CAPTIONING TRAINING

Hyfforddiant Capsiynu NTW

National Theatre Wales

Dydd Iau 30 Ionawr, 4-6.30pm

Dydd Sadwrn 8 Chwefror, 11.00-1.30pm

Yn Swyddfa National Theatre Wales, Arcêd y Castell, Caerdydd

Am ddim

Yn National Theatre Wales, mae ein hoffer iPads a Chapsiynu ar gael i’w llogi am ddim, i helpu i roi capsiynau ar berfformiadau ledled Cymru.

Mae’n…

Continue

Added by National Theatre Wales on January 16, 2020 at 11:30 — 1 Comment

National Theatre Wales // CYFARWYDDWR ARTISTIG / ARTISTIC DIRECTOR

  • NATIONAL THEATRE WALES YN CYHOEDDI HEDDIW PENODIAD LORNE CAMPBELL I RÔL CYFARWYDDWR ARTISTIG

 

  • AR HYN O BRYD YN GYFARWYDDWR ARTISTIG NORTHERN STAGE, BYDD CAMPBELL YN YMGYMRYD Â'I RÔL NEWYDD YN YSTOD GWANWYN 2020

Heddiw, cyhoeddodd…

Continue

Added by National Theatre Wales on October 21, 2019 at 9:33 — No Comments

DEWCH I GYMRYD RHAN YN EIN AROLWG CYNULLEIDFA / TAKE PART IN OUR AUDIENCE SURVEY

Rydym yn cynnal arolwg byr ar hyn o bryd er mwyn ein cynorthwyo i ddysgu rhagor ynghylch y bobl sy’n dod i weld ein sioeau, yn cymryd rhan yn ein rhaglenni a’n digwyddiadau ac yn ymwneud â ni ar-lein.

Fel cwmni theatr cenedlaethol Cymru trwy gyfrwng y Saesneg, rydym eisiau archwilio sut y medrwn ddarparu’r profiad gorau posib ar gyfer ein cynulleidfaoedd.…

Continue

Added by National Theatre Wales on June 24, 2019 at 9:22 — No Comments

Are you interested in the arts or feel passionately about north Wales and the impact of climate change?

Egin is a brand new, international artist residency in Capel Curig, in Gwynedd that places climate change, arguably the biggest issue facing humankind, centre stage.

 

The organisers are looking for 13 ‘Local Connectors’ to get involved. Each Local Connector will be paired with an artist participating in the residency in order to help develop their knowledge and connection with…

Continue

Added by National Theatre Wales on April 7, 2019 at 17:46 — No Comments

A oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau neu’n teimlo'n angerddol dros ogledd Cymru ac effaith newid yn yr hinsawdd?

Mae Egin yn gyfnod preswyl rhyngwladol newydd sbon i artistiaid yng Nghapel Curig yng Ngwynedd, sy'n gosod newid yn yr hinsawdd, y gellid dadlau yw'r mater mwyaf sy'n wynebu dynolryw, ar frig yr agenda.

 

Mae'r trefnwyr yn chwilio am 13 o 'Gysylltwyr Lleol' i gymryd rhan. Bydd pob Cysylltydd Lleol yn cael eu paru gydag artist sy'n cymryd rhan yn y cyfnod preswyl er mwyn helpu…

Continue

Added by National Theatre Wales on April 7, 2019 at 17:30 — No Comments

Session Notes: How might digital advancements change the identity of theatre?

Name of session

How might digital advancements change the identity of theatre?

Name of person who called the session

Ceriann Williams

Summary of discussion

Ceriann attended the Edinburgh Fringe last year as part of the Total Theatre network and saw a lot of work which was labelled ‘unconventional’ in style. Much of this work was multiplatform and had a digital element and has raised a question about why we see little of these advancements in Wales:

Why do…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 6, 2019 at 13:37 — No Comments

Session Notes: NTW - A Fringe-Festival on the West-End of Wales:

Title: NTW - A Fringe-Festival on the West-End of Wales:

Person who called Session: Thomas Millenium Falcon Morgan Mallitte - NTW TEAM PANEL Member and Actor/Poet from Pembrokeshire.

Who attended the session: 9 people.

Only got 4 people’s details at end. T MFM Mallitte, Naomi Chiffi, Nicole Allard & Mari Hullett + 5 others attended.

Potential Fringe-Festival locations:

Beaches.

● Coastal cruiser already in place to transport people between beaches.

●…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 5, 2019 at 16:52 — No Comments

Session Notes: What does NTW getting it right look like in 2029?

Name of session

What does NTW getting it right look like in 2029?

Name of person who called the session

Lisa

Summary of discussion

TEAM Model. It works. It’s sick.

Successful in engaging people who don’t ordinarily connect with theatre in its traditional model, people who don’t necessarily think that theatre is for them.

Make it a bigger part of what NTW does.

I’d like NTW to better acknowledge other languages that exist in Wales, beyond…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 5, 2019 at 16:30 — No Comments

Nodiadau o’r sesiwn: Sut fydd NTW yn gwneud y peth iawn yn edrych yn 2029?

Enw’r sesiwn
Sut fydd NTW yn gwneud y peth iawn yn edrych yn 2029?
Enw’r person a alwodd y sesiwn

Lisa
Crynodeb o’r sgwrs

Y Model TEAM. Mae'n gweithio. Mae'n anhygoel.

Mae'n llwyddo wrth ennyn diddordeb pobl nad ydynt fel arfer yn cysylltu â'r theatr ar ei ffurf draddodiadol, pobl nad ydynt o reidrwydd yn tybio bod y theatr ar eu cyfer nhw.

Ei wneud yn rhan ehangach o'r hyn y mae NTW yn ei wneud.

 

Rwyf am i NTW…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 5, 2019 at 16:30 — No Comments

Session Notes: How can more established artists pass on the baton to the next generation?

Creative Conversation Session Notes

Title of session

How can more established artists pass on the baton to the next generation?

What is the name of the person who called the session?

Marc Rees

Who attended the session?

Sorry didn’t note their names

Summary of discussion

Funding for some-kind of mentoring scheme

Part of Project funding should be allocated to include a mentor(s) (I think this is already a requirement ?) problem is…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 5, 2019 at 9:43 — No Comments

Session note: Sustainable Backstage Careers. Volunteering / unpaid work vs Class. “if they help get it made, they should be fairly paid”

What is the name of the person who called the session?

Fiona and Sian

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

We talked a lot about some of the issues we face

• An expectation to work for free – regardless of age

• Always…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:30 — No Comments

Session note: What do we want from a theatre festival, as makers audiences and as a community

What is the name of the person who called the session?

Alice Downing

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Lots of fab people, I didn’t get everyones names I'm sorry!

Tasha borton

Pete

Jennifer

Claire bottomly

And more!

( we combined with people wanting to make a west wales fringe fest half way through the discussion)

Summary of discussion: (Notes, ideas,…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:30 — No Comments

Session notes: How can we create a culture of honest and timely criticism?

What is the name of the person who called the session?

Chelsey Gillard

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Jeremy Linnell

Othneil Smith

Sherrall Morris

Rob Hale

Catriona James

Mawgaine Tarant-cornish

Kully Thuari

Yvonne Murphy

Julia Tomas

And others

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:30 — No Comments

Session notes: OLD PEOPLE, YOUNG PEOPLE, THEATRE AS A VEHICLE?

What is the name of the person who called the session?

PERI THOMAS

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

8 PEOPLE

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

NTW Before I leave- dementia, Manics. (an example of theatre and dementia)

Definition of theatre may have…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:30 — 1 Comment

Session notes: Queer Theatre?

What is the name of the person who called the session?

Jennifer Lunn

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Jack Hammett, Chelsey Gillard, Catriona James, Daniel S, Ken Griffin, Mari H, Ceriann Williams

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

• Doesn’t seem to have…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:00 — No Comments

Session notes: Playwriting is Dead! Long Live Playwrights!

What is the name of the person who called the session?

Peter Cox

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Jenny, David, Conor, Nick, Louise, Elke, David.

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations etc)

Issues with Plays in Education.

Plays taught badly in many schools.…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 18:00 — No Comments

Session Notes: Experimental, radical and like no one's ever seen before.

Some thoughts about recording your session

What is the title of your session?

Experimental, radical and like no one’s ever seen before.

What is the name of the person who called the session?

Rhiannon White

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 16:02 — No Comments

Session notes: Welsh Language Theatre – Preservation Vs Evolution

What is the name of the person who called the session?

Gethin Evans

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Elen

Michelle Perez

Sion Pritchard

Raidene Carter

Julia Barry

Rebecca Harris

Gwennan Jones

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions, recommendations for actions to take, contact details of relevant people / organisations…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 16:00 — No Comments

Session notes: No longer emerging, what next?

What is the name of the person who called the session?

Hannah McPake

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Othneil Smith

Pete Rodgers

Duncan Hallis

Yvonne Murphy

Lucy Rivers

Clare Turner

Julia Thomas

Claire Bottomley

Laura Drane

Jennifer Lunn

Daniel

Allie Downing

Summary of discussion: (Notes, ideas, further questions, conclusions,…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 16:00 — No Comments

Session Notes: How can we tell stories that all people want to go to the theatre for and let's stop making theatre for ‘theatre makers’ and start making theatre for people?

What is the title of your session?

How can we tell stories that al people want to go to the theatre for and lets stop making theatre for ‘theatre makers’ and start making theatre for people?

What is the name of the person who called the session?

Sarah jones and Alison John

Who attended the session? (You can pass this piece of paper round and ask people to write their name on it.)

Various students, freelancers, Beth House taking flight, Raidin theatre…

Continue

Added by National Theatre Wales on March 3, 2019 at 16:00 — No Comments

Monthly Archives

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service