Naomi Chiffi's Blog – January 2018 Archive (2)

NTW TEAM - Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Cyfle am Cynorthwyydd Creadigol!

Rydym yn edrych am Cynorthwyydd Creadigol i weithio gyda NTW TEAM ar brosiect cyffrous ar y cyd ag Pembrokeshire Learning Centre, darparwr addysg amgen yn Doc Penfro, Sir Benfro.

Gan weithio gyda disgyblion a staff dros ddau dymor, rhwng Chwefror a Mehefin, fel arfer ar dydd Llun neu dydd Mawrth, bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo’r Arweinydd Creadigol â datblygu albwm o gerddoriaeth wreiddiol i’w chael ei gyfansoddi a’u cofnodi…

Continue

Added by Naomi Chiffi on January 8, 2018 at 12:30 — No Comments

NTW TEAM - Creative Assistant Opportunity!

Creative Assistant Opportunity! 

We are looking for a Creative Assistant to work with NTW TEAM on an exciting collaborative project with Pembrokeshire Learning Centre, an alternative education provider in Pembroke Dock, Pembrokeshire.

Working with pupils and staff over two terms, from February to June, usually on a Monday or Tuesday, the chosen candidate will be required to assist the Lead Creative on the development of an album of original music to be composed and recorded by…

Continue

Added by Naomi Chiffi on January 8, 2018 at 12:30 — No Comments

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service