Naomi Chiffi's Blog – July 2018 Archive (2)

Cyfle Gwych ar gyfer Lleoliad gyda NTW TEAM - Tide Whisperer, Dinbych-y-Pysgod!

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle ar gyfer lleoliad cynhyrchiad ar 'Tide Whisperer', sef cynhyrchiad wedi'i leoli yn Ninbych-y-pysgod, wedi'i gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig NTW, Kully Thiarai.

 

Mae hwn yn lleoliad wythnos o hyd, gyda chyfle ar gael yn un o'r adrannau canlynol:

  • Rheoli Llwyfan - mae'r rôl hon yn gofalu am y propiau, yr actorion a'r defnydd o'r llwyfan. Mae’n darparu cymorth ymarferol i'r cyfarwyddwr.
  • Adran Dechnegol - mae'r adran hon yn…
Continue

Added by Naomi Chiffi on July 2, 2018 at 15:00 — No Comments

TEAM Production Placement Opportunity for Tide Whisperer in Tenby!

NTW TEAM is offering a production placement opportunity on ‘Tide Whisperer’, a located production in Tenby, directed by NTW’s Artistic Director, Kully Thiarai.

This is a one-week placement, with an opportunity available in one of the following departments:

  • Stage Management - this role looks after the props, the actors and the use of the stage. They provide practical support to the director.
  • Technical Department - this department looks after the Lighting, Sound…
Continue

Added by Naomi Chiffi on July 2, 2018 at 14:58 — No Comments

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service