Naomi Chiffi's Blog – December 2021 Archive (2)

Galwad am Ymarferydd Creadigol, Sir Benfro!

Mae Ysgol CP Broad Haven yn chwilio am Ymarferydd traws-gelf ysbrydoledig a all helpu i arddangos

Arferion Creadigol Meddwl yn Hwb Creadigol ein hysgol i helpu i wella safonau llythrennedd, yn enwedig

gyda dysgwyr RADY (Codi Cyrhaeddiad Pobl Ifanc Difreintiedig) ym mlynyddoedd 3 A 4. Hoffem ddangos sut y gall dulliau creadigol o addysgu a dysgu gael effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad mewn llythrennedd, gyda ffocws ar ysgrifennu. Gobeithiwn, trwy gymryd rhan yn y prosiect hwn,…

Continue

Added by Naomi Chiffi on December 14, 2021 at 16:11 — No Comments

Creative Practitioner Call-Out, Pembrokeshire! Galwad am Ymarferydd Creadigol, Sir Benfro!

Broad Haven CP School is looking for an inspirational cross art-form Practitioner who can help demonstrate the Creative Habits of Mind in our school’s Creative Hub to help improve standards of literacy, especially with RADY (Raising the Attainment of Disadvantaged Youngsters) learners in years 3 & 4.  We would like to show how creative approaches to teaching and learning can have a positive impact on attainment in literacy, with a focus on writing.  We hope that by their participation in…

Continue

Added by Naomi Chiffi on December 14, 2021 at 16:03 — No Comments

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service