Hannah John's Blog (41)

Cyfle NTW - Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol / NTW Opportunity - Technical Assistant Stage Manager

Mae National Theatre Wales yn recriwtio:

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol

 

 

Rydym yn chwilio am Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol sy'n weithiwr caled i weithio gyda ni ar gynhyrchiad sioe gerdd newydd cyffrous a fydd yn cael ei ymarfer a'i berfformio yn ne Cymru.

 

Dyddiadau

O: Dydd Llun 17eg Chwefror – dydd Sadwrn 4ydd Ebrill…

Continue

Added by Hannah John on December 3, 2019 at 15:26 — No Comments

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

 

SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU

 

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a…

Continue

Added by Hannah John on November 20, 2019 at 13:59 — No Comments

Cyfle Ffilm Cymru Wales Opportunity

RECRIWTIO AELODAU I’R BWRDD

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am aelodau ychwanegol i’r Bwrdd i hybu gwaith y corff datblygu sector entrepreneuraidd ac effeithiol hwn. Dylai’r ymgeiswyr rannu angerdd am sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, yn barod i dyfu ac yn darparu gwerth cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol ledled Cymru. Bydd y dyddiadau cychwyn yn digwydd yn raddol drwy gydol y flwyddyn ac mae gennym ddiddordeb penodol i glywed gan…

Continue

Added by Hannah John on November 20, 2019 at 13:43 — No Comments

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDDYn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd…

Continue

Added by Hannah John on September 4, 2019 at 14:19 — No Comments

NTW a Gothe-Instiut - Galwad allan i Ddramäwriaethwyr / NTW and the Goethe-Institut - Dramaturg Call Out

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019

Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil…

Continue

Added by Hannah John on July 16, 2019 at 14:39 — No Comments

Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt.

 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr…

Continue

Added by Hannah John on July 12, 2019 at 13:48 — No Comments

Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development AssistantRydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol

Mae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.Cyflog:…

Continue

Added by Hannah John on June 26, 2019 at 11:33 — No Comments

Cyfle NTW - Cynhyrchydd Cynhorthwyol / NTW Opportunity - Assistant Proucer

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd CynhorthwyolMae'r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio'n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddolCyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle…

Continue

Added by Hannah John on June 10, 2019 at 9:46 — No Comments

Cyfle NTW - Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad / NTW Opportunity - Audience Development and Insight Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediadGan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn…

Continue

Added by Hannah John on June 10, 2019 at 9:44 — No Comments

Cyfle DAC - Cyfarwyddwr / Opportunity DAC - Director

 

Cyfarwyddwr

Celfyddydau Anabledd CymruCyflog:                       £45,000 (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad)

Lleoliad:                     Caerdydd, gyda’r gallu i weithio ar draws CymruCelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) ydy’r mudiad cenedlaethol ar gyfer artistiaid a chynulleidfaoedd B/byddar ac anabl yng Nghymru. Ein gweledigaeth ydy creu Cymru greadigol a chydradd, lle mae pobl F/fyddar ac anabl…

Continue

Added by Hannah John on June 6, 2019 at 10:33 — No Comments

Cyfle NTW - Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin / NTW Opportunity - Emerging Producer, Edinburgh

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd ar gyfer Caeredin

 

Bydd y Cynhyrchydd sy’n dechrau dod i amlygrwydd yn gweithio yn agos gyda Chynhyrchydd Caeredin NTW ac ochr yn ochr â thimau Cynhyrchu a Chyfathrebu NTW er mwyn cefnogi cynyrchiadau NTW yng Nghaeredin. Byddant â swyddogaeth allweddol o ran darparu…

Continue

Added by Hannah John on May 31, 2019 at 15:40 — No Comments

Cyfle NTW - Cydlynydd Cynhyrchu / NTW Opportunity - Production Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.Cydlynydd CynhyrchuMae'r Cydlynydd Cynhyrchu yn gyfrifol am weinyddu holl waith cynhyrchu National Theatre Wales yn effeithiol. Cyflog: £27,061 per annum

Amser llawnDyddiad Cau – 9 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – 19 Mehefin,…

Continue

Added by Hannah John on May 20, 2019 at 9:12 — No Comments

Cyfle NTW - Rheolwyr Llwyfan / NTW Opportunity - Stage Managers

Rydym yn edrych am Reolwyr Llwyfan i weithio gyda ni ar ddau gynhyrchiad proffil uchel yn 2019.

On Bear Ridge – drama newydd gan Ed Thomas yn cael ei chyflwyno yn Theatr Sherman a’r Royal Court

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 19eg Awst – 9fed Tachwedd

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol 19eg Awst –…

Continue

Added by Hannah John on March 22, 2019 at 14:30 — No Comments

Cyfe NTW - Cynhyrchydd / NTW Opportunity - Producer

CynhyrchyddMae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau lluosog i greu gwaith newydd uchelgeisiol.

           

Bydd y Cynhyrchydd yn cefnogi ystod o brosiectau a chynyrchiadau National Theatre Wales (NTW). Bydd yn gweithio ar draws nifer o…

Continue

Added by Hannah John on January 22, 2019 at 15:33 — No Comments

Cyfe NTW - Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth) / NTW Opportunity - Finance Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)Mae'r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i'r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad. 

 

Cyflog: £26,530 pro rata

Tymor: Tymor penodol (9-12…

Continue

Added by Hannah John on November 30, 2018 at 15:30 — No Comments

Opportunity - Stage Manager for UWTSD Cardiff / Cyfleuoedd - Rheolwr Llwyfan ar gyfer YDDS Caerdydd

Yn Galw "Rheolwyr Llwyfan" Cyfrwng Cymraeg!

Os ydych yn admabod Rheolwyr Llwyfan Cymraeg a fyddai ar gael Mis Mawrth / Ebrill 2019

A Mis Mai/Mehefin 2019

Cysylltwch gyda e.griffiths@uwtsd.ac.uk

Diolch

Calling all welsh medium stage…
Continue

Added by Hannah John on October 11, 2018 at 8:58 — No Comments

Opportunity - Two Development Roles / Cyfleuoedd - Dau Swydd Datblygu

National Theatre Wales is seeking to appoint two highly motivated and energetic individuals for the following vacancies.

Head of Development (Major Gifts & Corporate)

The Head of Development is responsible for leading on the strategic delivery and achieving the targets set to secure High Net Worth Individuals (HNWI) and Corporate donations as set out within the company’s Income Generation Strategy.

And

Development Coordinator…

Continue

Added by Hannah John on September 12, 2018 at 13:22 — No Comments

Maternity Cover Opportunities at NTW/ Cyfleuoedd Cyfnod Mamolaeth gyda NTW

National Theatre Wales is seeking to appoint two highly motivated and energetic individuals for the following vacancies.

 

Communications Coordinator (Maternity Cover)

The Communications Coordinator is responsible for managing all aspects of the day-to-day campaigns in support of the Company’s activities and in helping to deliver an innovative, ambitious and visionary Communications Strategy. The Communications Coordinator is also responsible for overseeing the…

Continue

Added by Hannah John on August 22, 2017 at 13:52 — No Comments

NTW Opportunity: Executive Producer (Maternity Cover) / Cyfleuoedd NTW: Cynhyrchydd Gweithredol (Cyfnod Mamolaeth)

National Theatre Wales is seeking a dynamic 

Executive Producer (Maternity Cover) 

 

The engagement will commence from November 2017 and will oversee the management and successful delivery of Kully Thiarai's, NTW's new Artistic Director/CEO, first ambitious full programme of work during 2018.

Please send a CV and covering letter detailing your suitability for the role, specifically addressing the Essential and Desirable criteria within the Person…

Continue

Added by Hannah John on August 9, 2017 at 9:42 — No Comments

Opportunity: Director of Aberystwyth Arts Centre / Cyfleuoedd: Cyfarwyddwr Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

Aberystwyth University is seeking to appoint an inspirational Director of Aberystwyth Arts Centre. The ideal candidate will have the vision and drive to lead the Arts Centre, building on its success and reputation as one of the UK’s leading venues for the Arts.

Please see a link below to the Art's Centre's website for more information on this post …

Continue

Added by Hannah John on June 21, 2017 at 10:00 — No Comments

Monthly Archives

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service