Jason Camilleri's Blog (1)

Cynhyrchydd - Dysgu Creadigol a Chyfranogi (Dwyieithog) - Producer– Creative Learning and Participation (Bilingual)

39 awr yr wythnos

£26,500 pa

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am Gynhyrchydd Dysgu Creadigol dwyieithog i ymuno â'i dîm prysur yn ymgysylltu â phobl ifanc a theuluoedd trwy'r celfyddydau.Am Proffil Rôl a Ffurflen Gais ewch i -https://www.wmc.org.uk/AboutTheCentre/OpportunitiesandCareers/?lang=cy-GB39 hours per week

£26,500 pa

Wales Millennium… Continue

Added by Jason Camilleri on February 20, 2018 at 9:12 — No Comments

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service