National Youth Arts Wales's Blog (7)

Job Opportunity: Digital Communications Officer

National Youth Arts Wales (NYAW) is recruiting for a Digital Communications Officer. Formed in October 2017, NYAW is a not for profit, registered charity and the lead organisation now responsible for delivering the six national youth ensembles as well as developing a sustainable year-round programme of work that also helps to promote greater access to the arts for young people across Wales, regardless of their background.

This is an exciting opportunity to contribute towards the…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on September 17, 2020 at 15:24 — No Comments

Cyfle Gwaith

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) am recriwtio Rheolwr/wraig Codi Arian a Datblygu. Wedi ei ffurfio ym mis Hydref 2017, mae CCIC yn elusen nid er elw, gofrestredig a dyma’r sefydliad arweiniol sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo’r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol yn ogystal â datblygu rhaglen waith blwyddyn gron, gynaliadwy sydd hefyd yn helpu i hybu gwell mynediad i’r celfyddydau ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru, waeth beth fo’u cefndir.

Mae hwn yn gyfle…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on September 24, 2019 at 11:26 — No Comments

Job opportunity

National Youth Arts Wales (NYAW) is recruiting a Fundraising and Development Manager. Formed in October 2017, NYAW is a not for profit, registered charity and the lead organisation now responsible for delivering the six national youth ensembles as well as developing a sustainable yearround programme of work that also helps to promote greater access to the arts for young people across Wales, regardless of their background.

This is an exciting opportunity for an experienced fundraiser…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on September 24, 2019 at 11:18 — No Comments

Cyfle CCIC / NYAW Opportunity

 

Ymunwch â Thȋm Celfyddydau Cenedlaethol Ieunctid Cymru!Fel rhan o’n datblygiad parhaus, rydym yn awr yn chwilio am Swyddog Gweithredol Marchnata Llawrydd i weithio gyda ni ar sail cyfnod penodol i wella ein dull marchnata, gyda ffocws penodol ar ein perfformiadau cyhoeddus yn ystod Gorffennaf ac Awst, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on May 22, 2019 at 16:13 — No Comments

Ceisiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018 NAWR AR AGOR!

Clyweliadau Theatr 2018

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018

Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru i ddarparu preswyl dros 7 diwrnod a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygu i berfformwyr…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on March 13, 2018 at 14:00 — No Comments

National Youth Theatre of Wales - Applications NOW OPEN!

THEATRE AUDITIONS 2018

National Youth Theatre Wales 2018

In 2018, National Youth Arts Wales will work in partnership with Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Clwyd to deliver a week-long residency intended to provide development opportunities for…

Continue

Added by National Youth Arts Wales on March 13, 2018 at 14:00 — No Comments

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service