Catrin Fflur Huws's Blog – May 2022 Archive (2)

Galwad am gyfarwyddwr – gwaith am dâl

Galwad yw hwn am gyfarwyddwr sydd â phrofiad o waith theatr fforwm/theatr mewn addysg i gynnal gweithdy theatr fforwm ar groesholi drwy gyfieithiad fel rhan o brosiect ymchwil yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth.

Gofynnir i’r cyfarwyddwr dreulio dau ddiwrnod yn Aberystwyth – un diwrnod i (Mehefin 17) weithio gydag actor a chyfreithiwr ar weithgaredd croesholi mewn achos llys. Bydd yr ail ddiwrnod (Mehefin 20)  yn golygu cynnal gweithdy theatr fforwm lle caiff yr…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on May 19, 2022 at 8:56 — No Comments

Galw am actor (gwrywaidd – unrhyw oedran) CYFLE GWAITH AM DÂL

Galw am actor (gwrywaidd – unrhyw oedran) CYFLE GWAITH AM DÂL

 

Galwad yw hyn am actor gwrywaidd am 2 ddiwrnod o waith yn Aberystwyth i fod yn rhan o weithdy ymchwil theatr fforwm ar gyfieithu ar y pryd mewn achosion llys. Bydd un diwrnod yn Aberystwyth (Mehefin 17)  ar gyfer ymarfer a hyfforddi, ac un diwrnod ar gyfer gweithredu fel tyst mewn ffug achos llys mewn gweithdy theatr fforwm arlein (Mehefin 20). Telir ffi o £400 am y gwaith, ynghyd â chostau teithio…

Continue

Added by Catrin Fflur Huws on May 19, 2022 at 8:55 — No Comments

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service