CHRIS HOWELL's Blog – February 2015 Archive (2)

Y TWR (THE TOWER) Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd Ionawr 30, 2015

 ARDDERCHOG YN UNRHYW IAITH

 Roedd y Tŵr yn wreiddiol drama a ysgrifennwyd yn 1978 gan Gwenlyn Parry, dramodydd uchel ei barch yng Nghymru. Mewn dramâu megis y Tŵr cyflwynodd cynulleidfaoedd Cymreig i'r theatr yr abswrd lle pwysleisiodd dramâu yr agweddau afresymol neu afresymegol o fyw, fel arfer i ddangos bod bywyd modern…

Continue

Added by CHRIS HOWELL on February 3, 2015 at 10:38 — No Comments

Y TWR (THE TOWER) Chapter Arts Centre, Cardiff 30 January 2015

 

 EXCELLENT IN ANY LANGUAGE

 

The Tower was originally a play written in 1978 by Gwenlyn Parry, a well-respected Welsh playwright. In plays such as the Tower he introduced Welsh audiences to the theatre of the absurd where plays stressed the irrational or illogical aspects of life, usually to show that modern life is pointless. The Invertigo…

Continue

Added by CHRIS HOWELL on February 3, 2015 at 10:08 — No Comments

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service