Aled Lloyd Rees's Blog (3)

Transporter

Theatr Iolo & The Riverfront Present Transporter 

  • Written and performed by Catherine Dyson  
  • Directed by Andy Smith  
  • Sound Design by Lewis Gibson 

When was the last time you were transported? 

 Together we will go…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 23:16 — No Comments

Ymunwch â'n Tîm ... Rydym yn recriwtio Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Llawn Amser  £22,000-£25,000 Y Flwyddyn

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi bod yn flaengar ym maes theatr i blant a phobl ifanc ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae plant a rhieni, disgyblion ac athrawon, babanod a phobl ifanc wedi mwynhau perfformiadau, gweithdai a chynyrchiadau gan y cwmni, sydd wedi cael eu perfformio mewn pob math o lefydd yng Nghymru, y DU ac yn…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 0:17 — No Comments

Join our Team... We are recruiting a Communications & Engagement Manager

Communications and Engagement Manager

Full Time £22,000-£25,000 pa

Theatr Iolo is an award-winning theatre company which has been at the forefront of theatre for children and young people for over thirty years. Children and parents, pupils and teachers, babies and teenagers have enjoyed performances, workshops and productions from the company, performed in all kinds of spaces across Wales, the UK and internationally.  

We are…

Continue

Added by Aled Lloyd Rees on June 11, 2019 at 0:16 — No Comments

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service