Hello 2020 graduating actors, (sgroliwch i lawr ar gyfer y Gymraeg!)

I've been loving all the self-tapes, zoom duologues and musical numbers I've seen online. Just this afternoon Showcase 2020 launched, where graduates can upload their work and directors and casting directors can watch them all (it's free). 
You, and your drama schools and unis, are doing a wonderful and creative job of showcasing your talent right now.

Still, we’re so sorry that we won’t be filling the stalls for the productions you’ve been working on. We’re sorry that you’re missing the thrill of making something together and inviting people in, but there is so much more of that to come. 

Showcase might be off but this is just the beginning. In Wales, we can’t wait to see you grow as actors, into varied and successful careers. You’ll make all kinds of work, all over the world, with incredible people.

Now though, in lieu of showcase, if you are graduating in acting this year in Wales, or if you’re from Wales and graduating in acting anywhere else, we’re inviting you to introduce yourself.

 

Take a look at the schedule of industry professionals below and sign up to connect with them using the link. If sessions reach capacity, we’ll let you know and do our best arrange more.

Meetings will be 10 to 15 minutes, you could perform a showcase piece (or something similar), we’d love that, but you absolutely don’t have to. It would be great to hear a bit about you and we’re all happy to answer any questions you have for us.

 

Croeso and welcome to the industry!

Schedule:

 

Sarah Bickerton, Associate Director

Theatr Genedlaethol Cymru

Sarah would like to connect with new graduates fluent in Welsh.

 

Thursday 9th 1pm – 2pm

Thursday 16th 1pm – 2pm

Thursday 23rd 1pm – 2pm

 

Gethin Evans

Artistic Director, Frân Wen

Gethin speaks Welsh.

 

Tuesday 14th April 10am – 12:30pm

 

Janine Grayshon
Artistic Programme & Casting Coordinator, Torch Theatre

 

Tuesday 7th April 2pm – 3pm

Tuesday 14th April 2pm – 3pm


Tamara Harvey, Artistic Director

With Francesca Goodridge and Eleri Jones, Trainee Directors

Theatre Clwyd

Wednesday 15th April 10am – 11:30am

Friday 17th April 10am – 11:30am

Matthew Holmquist, Associate Director

The Other Room

Wednesday 8th 10am - 1pm

Dan Jones, Artistic Director

The Other Room

Dan speaks Welsh.

Thursday 9th April 10am - 1pm

 

Gemma McAvoy

Agent, Emptage Hallett

Tuesday 7th April 3pm – 4pm

Tuesday 14th April 3pm – 4pm

Tuesday 21st April 3pm – 4pm

 

Joe Murphy

Artistic Director, Sherman Theatre

 

Monday 13th April 2:30pm -3:30pm

Monday 20th April 2:30pm -3:30pm

Monday 27th April 2:30pm -3:30pm

 

Louisa Palmer

Agent at Shelley Norton Management

 

Thursday 9th April 1pm – 2pm

Thursday 16th April 1pm – 2pm

Thursday 23rd April 1pm – 2pm

 

Mawgaine Tarrant-Cornish

Casting Associate, National Theatre Wales

 

Thursday 9th April 2pm - 4pm

Thursday 16th April 2pm - 4pm

Thursday 23rd April 2pm - 4pm

Jeremy Turner
Cyfarwyddwr Artistig / Artistic Director Cwmni Theatr Arad Goch

Jeremy would like to connect with new graduates fluent in Welsh.

 

Wednesday 8th April 2pm – 5pm

 

Debi Maclean, Ffion Evans and Oliver Williams, at Regan Management, will run a group session and take your questions on finding and working with an agent.


Thursday 9th April 12pm

Betsan Llwyd, Arts Director at Theatr Bara Caws, is inviting CVs and expressions of interest from new graduates fluent in Welsh. Please send her your details to betsan@theatrbaracaws.com

SIGN UP FORM.

------------------------------------------------------------------------------------------

Rydym mor flin na fyddwn yn llenwi'r theatrau ar gyfer eich sioeau terfynol a'r holl gynyrchiadau rydych chi wedi bod yn gweithio arnynt. Mae'n ddrwg gennym eich bod yn colli'r wefr o wneud rhywbeth gyda'ch gilydd a gwahodd pobl i mewn, ond mae cymaint mwy o hynny i ddod.

 

Efallai na fydd eich sioe derfynol yn digwydd, ond  dim ond y dechrau yw hyn. Yng Nghymru, rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn tyfu fel actorion, i yrfaoedd amrywiol a llwyddiannus. Byddwch yn gwneud pob math o waith, ar draws y byd, gyda phobl anhygoel.

 

Nawr, fodd bynnag, yn lle eich sioeau terfynol, os ydych yn graddio mewn actio eleni yng Nghymru, neu os ydych yn dod o Gymru ac yn graddio mewn actio yn unrhyw le arall, rydym yn eich gwahodd i gyflwyno eich hun:

 

Mynnwch olwg ar y rhestr o weithwyr proffesiynol y diwydiant isod a chofrestrwch i gysylltu â hwy gan ddefnyddio'r linc. Os bydd y sesiynau'n llenwi, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn gwneud ein gorau i drefnu rhagor.

Bydd y cyfarfodydd yn 10 i 15 munud, gallech berfformio darn arddangos (neu rywbeth tebyg), byddem wrth ein boddau gyda hynny, ond nid oes rhaid i chi wneud hynny o gwbl. Byddai'n wych clywed ychydig amdanoch ac rydym i gyd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ar ein cyfer.

 

Croeso i'r diwydiant!

 

Rhestr:

 

Sarah Bickerton, Cyfarwyddwr Cyswllt

Theatr Genedlaethol Cymru

Hoffai Sara gysylltu â graddedigion newydd sy'n rhugl yn y Gymraeg.

Dydd Iau 9fed Ebrill 1pm – 2pm

Dydd Iau 16eg Ebrill 1pm – 2pm

Dydd Iau 23ain Ebrill 1pm – 2pm

 

Gethin Evans

Cyfarwyddwr Artistig, Frân Wen

Mae Gethin yn siarad Cymraeg.

 

Dydd Mawrth 14eg Ebrill 10am – 12:30pm

 

Janine Grayshon
Cydlynydd y Rhaglen Artistig a Chastio, Theatr y Torch

 

Dydd Mawrth 7fed Ebrill 2pm – 3pm

Dydd Mawrth 14fed Ebrill 2pm – 3pm


Tamara Harvey, Cyfarwyddwr Artistig

Gyda Francesca Goodridge ac Eleri Jones, Cyfarwyddwyr dan Hyfforddiant

Theatr Clwyd

 

Dydd Mercher 15fed Ebrill 10am - 11:30am

Dydd Gwener 17eg Ebrill 10am – 11:30am

Matthew Holmquist, Cyfarwyddwr Cyswllt

The Other Room

Dydd Mercher 8fed Ebrill 10am -1pm

Dan Jones, Cyfarwyddwr Artistig

The Other Room
Mae Dan yn siarad Cymraeg.

Dydd Iau 9fed Ebrill 10am - 1pm

 

Gemma McAvoy

Asiant, Emptage Hallett

Dydd Mawrth 7fed Ebrill 3pm – 4pm

Dydd Mawrth 14eg Ebrill 3pm – 4pm

Dydd Mawrth 21ain Ebrill 3pm – 4pm

 

Joe Murphy

Cyfarwyddwr Artistig, Theatr y Sherman

 

Dydd Llun 13eg Ebrill 2:30pm -3:30pm

Dydd Llun 20fed Ebrill 2:30pm -3:30pm

Dydd Llun 27ain Ebrill 2:30pm -3:30pm

 

Louisa Palmer

Asiant gyda Shelley Norton Management

 

Dydd Iau 9fed Ebrill 1pm – 2pm

Dydd Iau 16eg Ebrill 1pm – 2pm

Dydd Iau 23ain Ebrill 1pm – 2pm

  

Mawgaine Tarrant-Cornish

Cydymaith Castio, National Theatre Wales

 

Dydd Iau 9fed Ebrill 2pm - 4pm

Dydd Iau 16eg Ebrill 2pm - 4pm

Dydd Iau 23ain Ebrill 2pm - 4pm

Jeremy Turner
Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch

Hoffai Jeremy gysylltu â graddedigion newydd sy'n rhugl yn y Gymraeg.

 

Dydd Mercher 8fed Ebrill 2pm - 5pm

  

Bydd Debi Maclean, Ffion Evans ac Oliver Williams, yn Regan Management, yn cynnal sesiwn grŵp ac yn ateb eich cwestiynau ynghylch dod o hyd i asiant a gweithio gyda hwy.


Dydd Iau 9fed Ebrill 12pm

Mae Betsan Llwyd, Cyfarwyddwr Artistig yn Theatr Bara Caws, yn gwahodd CVs a mynegiannau o ddiddordeb gan raddedigion newydd sy'n rhugl yn y Gymraeg. Anfonwch eich manylion i betsan@theatrbaracaws.com

FFURFLEN GOFRESTRU

 

Views: 1000

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Comment by Mali O'Donnell on April 6, 2020 at 7:25

No Worries at all, it's working now Thank you!

Comment by Mawgaine Tarrant-Cornish on April 6, 2020 at 7:19

Hi Mali, Sorry about that,  I think it should be fixed now, let me know! 

Comment by Mali O'Donnell on April 6, 2020 at 4:29

Hiya Mawgaine, 

I can't get the sign up sheet to open. I was wondering if there was any way to help? 

All the best, 

Mali 

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service