2 Actors needed - Bluebeard's Castle (Filming)

BLUEBEARD’S CASTLE FILMING (ACTORS BRIEF) – ONE MALE ACTOR AND ONE FEMALE ACTOR

Welsh National Opera is looking for one male actor and one female actor to film video content in advance of our new production of BLUEBEARD’S CASTLE (Director: Sir David Pountney, Video Designer: David Haneke)

 

Filming will take place in Cardiff during week commencing 9 MARCH 2020 (3 or 4 days to be confirmed) with a costume fitting session prior to 27 JANUARY 2020. 

 

Specification Details

The two roles are non speaking. The actors selected will act as “doubles” for the main cast characters and the film content will then be used as part of the live production. Applicants must, therefore, be of a similar age and stature to the main cast and match the following basic measurements:

 

MALE (playing age approx. 50):             FEMALE (playing age 35-45)

Height  6ft 4”                                             Height 6ft 1”

Chest 52”                                                   Bust 46.5”

Waist 49”                                                    Waist 39.5”

Hips 50”                                                      Hips 46.5”

 

Application Details

Application is by CV (which must include a full length photograph) and showreel. Please submit applications by

12 noon on FRIDAY 20 DECEMBER 2019. Candidates will then be shortlisted, and notified during week commencing 6 JANAURY 2020. Please note that there will be no auditions; applicants will be chosen based solely on their CV, photo and show reel. 

 

To apply, please forward an up to date CV, photograph and show reel to: Fern Wilson, Casting and Auditions Assistant at fern.wilson@wno.org.uk.

For more information on our new productions of Bluebeard's Castle (forming a double bill with The Nightingale) please see our website.https://wno.org.uk/whats-on/the-nightingale-bluebeards-castle-strav...

___________________________________________________________________________________________

FFILMIO BLUEBEARD'S CASTLE (BRIFF ACTORION) - UN ACTOR AC UN ACTORES

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn chwilio am un actor ac un actores i ffilmio fideo ar drothwy ein cynhyrchiad newydd o BLUEBEARD'S CASTLE (Cyfarwyddwr: Syr David Pountney, Dylunydd Fideo: David Haneke)

 

Bydd y ffilmio yn digwydd yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 9 MAWRTH 2020 (3 neu 4 diwrnod i'w cadarnhau) gyda sesiwn mesur gwisgoedd cyn 27 IONAWR 2020. 

 

Manylion y Gofynion

Ni fydd gofyn i'r actorion siarad yn y fideo. Bydd yr actorion a ddewisir yn ymddwyn fel "dyblwyr" i gymeriadau'r prif gast a bydd cynnwys y ffilm yna'n cael ei ddefnyddio fel rhan o'r cynhyrchiad byw. Rhaid i ymgeiswyr, felly, fod o oedran a thaldra cyffelyb i'r prif gast a bodloni'r gofynion mesuriadau sylfaenol canlynol:

 

GWRYW (yn chwarae oedran oddeutu 50):      BENYW (yn chwarae oedran 35-45)

Taldra  6 troedfedd 4”                                         Taldra 6 troedfedd 1”

Brest 52”                                                               Mesur dwyfron 46.5”

Canol 49”                                                              Canol 39.5”

Cluniau 50”                                                           Cluniau 46.5”

 

Manylion Ymgeisio

Dylech ymgeisio drwy anfon CV (gan gynnwys llun hyd llawn) a fideo. Cyflwynwch eich cais erbyn

12 (hanner dydd) DYDD GWENER 20 RHAGFYR 2019. Yna byddwn yn llunio rhestr fer ac yn hysbysu'r ymgeiswyr hynny yn ystod yr wythnos yn dechrau 6 IONAWR 2020. Noder na fydd clyweliadau; dewisir ymgeiswyr yn llwyr ar eu CV, llun a fideo. 

 

I ymgeisio, anfonwch CV, llun a fideo diweddar at: Fern Wilson, Cynorthwyydd Castio a Chlyweliadau i fern.wilson@wno.org.uk.

 

Views: 355

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service