ACTOR CALL OUT - 'SPYCOPS' - ACW FUNDED R&D

ACTOR CALL OUT – WORKING TITLE ‘SPYCOPS’ 

This call out is for two Wales based actors for an ACW funded first phase R&D exploring the theatrical potential for a staging of the Spycops scandal. Currently the subject of a public inquiry, the scandal saw undercover Metropolitan Police Officers form intimate relationships with female activists, across the UK, in order to infiltrate political and environmental protest groups. One of the first victims to come forward was from South Wales.

 

We are looking for one male actor (playing age 30 to 40) and one female actor (playing age 30 to 40) for these paid roles, which would suit performers with experience of working collaboratively within a creative team and who are comfortable with devising and physical theatre. We would welcome applications from underrepresented groups, Welsh speakers and those with an interest in, or lived experience of, political activism.

 

Fee: The fee for the project is £500 for five days work between the following dates: Sunday 23rd January to Thursday 27th January 2022.

 

Due to budgetary constraints, unfortunately we cannot offer to cover travel and accommodation costs. 

 

Location: The Other Room, Cardiff, CF10 2FE

 

How to Apply: Please send submissions of interest, either a short video or audio clip introducing yourself, or a CV and headshot, to spycops2022@gmail.com by January 4th 2022.

 

This project is funded by Arts Council Wales and is supported by The Other Room, Chapter Arts Centre, Familia de la Noche, Volcano and Wales Millennium Centre. 

 

 

GALWAD AM ACTORION – TEITL GWEITHIOL ‘SPYCOPS’ 

 

Mae'r galwad yma am ddau actor sydd wedi'u lleoli yng Nghymru ar gyfer cyfnod ymchwil a datblygu a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd yn archwilio'r potensial ar gyfer llwyfannu stori'r 'Spycops Scandal'.

 

Wrth wraidd y sgandal mae heddlu cudd y Met, a ymdreiddiodd i grŵpiau gwleidyddol ac amgylcheddol ar draws y DU wrth ffurfio perthnasau agos gyda ymgyrchwyr benywaidd. Menyw o Dde Cymru oedd un o'r cyntaf i ddod a hyn i'r golwg ac yn bresennol mae'r sgandal yn destun archwiliad cyhoeddus. 

 

Rydym yn chwilio am un actor gwrywaidd (oed chwarae 30 i 40) ac un actor benywaidd (oed chwarae 30 i 40) ar gyfer y ddwy rôl yma â thâl. Bydd y gwaith yn gweddu perfformwyr sydd â phrofiad o weithio'n gydweithredol o fewn tîm creadigol a sydd yn gyfforddus gyda creu gwaith dyfeisiedig a theatr gorfforol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n dod o gymdeithasau heb gynrychiolaeth ddigonol, siaradwyr Cymraeg a rheiny sydd â diddordeb a/neu brofiad o ymgyrchu gwleidyddol. 

 

Ffi: £500 am 5 diwrnod o waith rhwng ddydd Sul y 23ain o Ionawr a ddydd Iau y 27ain o Ionawr 2022. 

 

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau cyllid, nid ydym yn gallu cynnig tâl ar gyfer teithio a llety. 

 

Lleoliad: The Other Room, Caerdydd, CF10 2FE

 

Sut i ymgeisio: Anfonwch geisiadau os gwelwch yn dda, innau ar ffurf fideo neu ffeil sain yn cyflwyno eich hun, neu CV a headshot, i spycops2022@gmail.com erbyn yr Ionawr 4ydd 2022. 

 

Ariennir y prosiect yma gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chefnogwyd gan The Other Room, Chapter Arts Centre, Familia de la Noche, Volcano a Canolfan Mileniwm Cymru. 

 

Views: 82

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service