ACTRESS CALL-OUT:
So it's time for the final piece of the puzzle. We've got our writers. Submissions for directors have now closed. All we need now are some wonderful actresses to bring them from page to performance! 
The performance date is the 6th of October with rehearsals to be organised around availability.

 

 
Here's the breakdown:
3x Actresses with a playing age of 20-30
2x Actresses with a playing age of 30-40
1x Actress with a playing age of 40-50
 
If you fit any of the above and would be interested in being a part of 'MILKshake: A scratch night in aid of endometriosis then please send a Acting CV with a recent headshot to:
spiltmilktheatre@gmail.com
 
The deadline for submissions is Monday the 18th of September.
 
GALWAD AM ACTORES:
 
Felly mae'n amser ddarn olaf y pos. Mae gennym ein hawduron. Mae ceisiadau am cyfarwyddwyr wedi cau. Nawr mae angen actorion gwych i'w dod ar ddarnau o dudalen i berfformiad! 
Bydd y performiad ar y 6ed o Hydref gydar ymarferion yn cael eu drefnu rownd argaeledd.

 

 
Dyma'r dadansoddiad:
3x Actrores oedran chwarae o 20-30
2x Actores oedran chwarae o 30-40
1x Actores oedran chwarae o 40-50
 
Os ydych chi'n ffitio unrhyw un o'r uchod ac y byddai'n diddordeb o fod yn rhan o 'MILKshake: Noson crafu er budd endometriosis' yna anfonwch CV gyda headshot diweddar i: spiltmilktheatre@gmail.com
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw y Dydd Llun yr 18fed o Medi.

Views: 182

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service