ACW are doing a survey on your digital skills base...get involved

Mini-Survey:  Creative Professionals and Digital Skills

Arts Council of Wales is looking at how we can support creative professionals who want to develop their digital knowledge and skills.


Who?


This short survey is aimed at all individual artists and creative professionals living and working in Wales regardless of their current digital skills level.


Why?


We want to understand how we can support artists, makers and creatives who want to do more with digital and technology. Would you like some training in using digital technology - if so, which ones and how? Would you like to attend events to raise awareness of current trends in digital, and/or would like to forge partnerships with other creative practitioners/organisations who use digital? This will determine the kind of training and support we offer.


Please let us know by completing the survey – it should take no more than 5-10 minutes.


The survey will close Friday 26th February 2016, at midnight.


https://docs.google.com/forms/d/1N150ZyRp6cOojQs03VPupvSRJc5XdPu0lX...

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Arolwg Byr: Pobl Creadigol Proffesiynol a Sgiliau Digidol

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn edrych ar sut gallwn ni gefnogi pobl greadigol proffesiynol sydd eisiau datblygu eu dealltwriaeth a'i sgiliau digidol.

Pwy?

Mae'r arolwg byr yma wedi ei anelu at pob artist a phob person creadigol proffesiynol sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru, beth bynnag yw lefel ei sgiliau digidol ar hyn o bryd.

Pam?

Ryden ni eisiau deall sut gallwn ni gefnogi artistiaid, gwneuthurwyr a phobl creadigol sydd eisiau gwneud mwy hefo digidol a thechnoleg. A hoffech chi gael hyfforddiant i ddefnyddio technoleg ddigidol - os felly pa rai a sut? Hoffech chi fynychu digwyddiadau i godi eich ymwybyddiaeth o dueddiadau cyfredol mewn digidol, ac/neu hoffech chi greu partneriaethau hefo ymarferwyr/cyrff creadigol eraill sy'n defnyddio digidol? Eich ymatebion chi fydd yn pennu'r math o hyfforddiant a'r cefnogaeth byddwn yn ei gynnig.

Gadewch i ni wybod drwy gwblhau'r arolwg yma os gwelwch yn dda - ni ddyliai gymryd mwy na 5-10 munud.

Bydd yr arolwg yn cau am hanner nos ar Ddydd Gwener Chwefror 26ain 2016.

https://docs.google.com/forms/d/1TCwm3MIoop7rMsOitha-iBtktVC3FQ5iBx...

 

Views: 133

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service