Agor Allan 2021 - Cyfle i greu a theithio celf awyr agored newydd yng Nghymru

Y gwanwyn hwn, mae Articulture a phartneriaid yn lansio #AgorAllan – gyda chronfa o £15K ar gyfer artistiaid heb gynrychiolaeth sylweddol i ddatblygu a theithio gweithiau celf awyr agored newydd yng Nghymru.

Oes gennych chi syniad? Mae’n syml - cysylltwch â ni i ddweud helo.  

Ysbryd y cyfle hwn yw 'agor allan' – agor lleoedd, syniadau, posibiliadau a chamu allan yn yr awyr agored gyda'i gilydd.

Mae'r cyfle hwn i artistiaid sydd eisiau gweithio yn y Gymraeg, y rhai sy'n uniaethu fel Pobl Dduon, Frodorol neu Bobl o Liw a phobl sy'n Fyddar neu'n Anabl. Rhaid i’r prif artist fod wedi ei leoli yng Nghymru.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan y rhai sy'n gweithio yn yr awyr agored, a'r rhai a hoffai wneud hynny am y tro cyntaf.
 

Oes gennych chi syniad?


Cysylltwch â ni i ddweud helo -

rosie@articulture-wales.co.uk

07966 071073 (ffonio neu neges destun),

facebook.com/ArticultureWales

@Articulture_

Mae angen i chi wneud hyn erbyn diwedd dydd Gwener 23 Ebrill fan bellaf, ond cofiwch gysylltu â ni cyn gynted ag y gallwch cyn hyn, fel y gallwn eich helpu i ddatblygu eich syniad.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

#Cefnogir AgorAllan2021 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Articulture a Chonsortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru.

Views: 24

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service