ANNOUNCEMENT! OPEN WRITING SUBMISSIONS/ CYHOEDDIAD! EDRYCH AM YSGRIFENNWYR!

So with Halloween over it's time to stop Scaring and get sharing! Submissions for our Christmas scratch, MILKshake and Cookies, are now open! Yay! Our last scratch night (MILKshake: A Scratch Night In Aid Of Endometriosis) was full of friendly faces, new and old. This time we’ll be celebrating Christmas in the only way we know how- with a good old evening of theatre, with some big surprises in store!

We’re excited to be holding our second scratch with a festive twist and this is where you come in! We’re holding open submissions for all writers to submit pieces based around Christmas. This could be anything from festive cheers to merry jeers! As long as they warm the belly and get the audience away from the telly!

The basic criteria are:

-Pieces MUST be no longer than 15 minutes in length.

-Writers must be born or based in Wales.

- Pieces can be written in either English or Welsh.

That’s all for now!

Submissions are now OPEN and will be open until 6pm on the 8th of November, so get those crackers in! Please send all submissions to spiltmilktheatre@gmail.com So get those cogs whirring and the old nogging stirring. Put pen to paper and get them in!

We can’t wait to hear from you.

Mae Calan Gaeaf drosodd erbyn hyn felly mae’n amser i gael gwared o’r pwmpenni a dechrau ysgrifennu! Rydym nawr yn derbyn cyflwyniadau ar gyfer ein noson o ysgrifennu newydd ‘MILKshake and Cookies’! Hwre!

Roedd ein noson o ysgrifennu newydd diwethaf (MILKshake: A Scratch Night In Aid Of Endometriosis) yn llawn o wynebau cyfeillgar, hen a newydd. Y tro yma fe fyddwn ni’n dathlu’r Nadolig yr unig ffordd allwn ni- gyda noson llawn theatr gyda cwpl o ‘syrpreisus’ ar y gweill!

Rydym yn gyffrous iawn am y noson yma gyda blas Nadoligaidd a dyma ble mae’ch angen chi! Rydym yn cynnal cyflwyniadau agored ar gyfer ysgrifennwyr i ddanfon darnau yn ymwneud â Nadolig. Gallai hwn amrywio o fod yn

Y meini prawf sylfaenol yw:

-RHAID i’r darnau fod ddim hirach na 15 munud.

-Rhaid i ysgrifennwyr fod o Gymru neu wedi’u lleoli yng Nghymru.

- Gall y darnau fod wedi’u hysgrifennu naill ai yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Dyna gyd am nawr! Byddwn yn derbyn darnau tan 6yh ar yr 8fed of Dachwedd, felly danfonwch y craceri ‘na mewn! Plîs danfonwch eich cyflwyniadau mewn i spiltmilktheatre@gmail.com

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i glywed wrthoch chi!

Views: 81

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Great to see #NTWSisters last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more! @NTWtweets

Great to see last night - a great beginning and exciting new work. Lots to explore for the future and leaving the audience hungry for more!

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL  #NTWTEAM

NTW TEAM are offering a fantastic placement opportunity on our production English. You could gain experience in Stage Management, Production Management, or work with the Technical Department. Read more here https://buff.ly/2HciiIL 

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI  #NTWTEAM

Mae TEAM NTW yn cynnig cyfle gwych am leoliad ar ein cynhyrchiad English. Gallech ennill profiad mewn Rheoli Llwyfan, Rheoli Cynhyrchiad, neu weithio gyda’r Adran Dechnegol. Darllenwch ragor yma - https://buff.ly/2JX1yqI 

Stay Up To Date

Enter your email address:

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service