ANNOUNCEMENT! OPEN WRITING SUBMISSIONS/ CYHOEDDIAD! EDRYCH AM YSGRIFENNWYR!

So with Halloween over it's time to stop Scaring and get sharing! Submissions for our Christmas scratch, MILKshake and Cookies, are now open! Yay! Our last scratch night (MILKshake: A Scratch Night In Aid Of Endometriosis) was full of friendly faces, new and old. This time we’ll be celebrating Christmas in the only way we know how- with a good old evening of theatre, with some big surprises in store!

We’re excited to be holding our second scratch with a festive twist and this is where you come in! We’re holding open submissions for all writers to submit pieces based around Christmas. This could be anything from festive cheers to merry jeers! As long as they warm the belly and get the audience away from the telly!

The basic criteria are:

-Pieces MUST be no longer than 15 minutes in length.

-Writers must be born or based in Wales.

- Pieces can be written in either English or Welsh.

That’s all for now!

Submissions are now OPEN and will be open until 6pm on the 8th of November, so get those crackers in! Please send all submissions to spiltmilktheatre@gmail.com So get those cogs whirring and the old nogging stirring. Put pen to paper and get them in!

We can’t wait to hear from you.

Mae Calan Gaeaf drosodd erbyn hyn felly mae’n amser i gael gwared o’r pwmpenni a dechrau ysgrifennu! Rydym nawr yn derbyn cyflwyniadau ar gyfer ein noson o ysgrifennu newydd ‘MILKshake and Cookies’! Hwre!

Roedd ein noson o ysgrifennu newydd diwethaf (MILKshake: A Scratch Night In Aid Of Endometriosis) yn llawn o wynebau cyfeillgar, hen a newydd. Y tro yma fe fyddwn ni’n dathlu’r Nadolig yr unig ffordd allwn ni- gyda noson llawn theatr gyda cwpl o ‘syrpreisus’ ar y gweill!

Rydym yn gyffrous iawn am y noson yma gyda blas Nadoligaidd a dyma ble mae’ch angen chi! Rydym yn cynnal cyflwyniadau agored ar gyfer ysgrifennwyr i ddanfon darnau yn ymwneud â Nadolig. Gallai hwn amrywio o fod yn

Y meini prawf sylfaenol yw:

-RHAID i’r darnau fod ddim hirach na 15 munud.

-Rhaid i ysgrifennwyr fod o Gymru neu wedi’u lleoli yng Nghymru.

- Gall y darnau fod wedi’u hysgrifennu naill ai yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Dyna gyd am nawr! Byddwn yn derbyn darnau tan 6yh ar yr 8fed of Dachwedd, felly danfonwch y craceri ‘na mewn! Plîs danfonwch eich cyflwyniadau mewn i spiltmilktheatre@gmail.com

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i glywed wrthoch chi!

Views: 199

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Gobeithio y gwnaethoch fwynhau ffrwd fyw Antigone heno. Llongyfarchiadau mawr i'r holl dîm fu'n gysylltiedig â gwneud iddo ddigwydd! Ewch yn ôl i dudalen @ambobdim NTW i weld Dream a Little Dream for Me 3 gan Emily Laurens am 9.30pm https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

Gobeithio y gwnaethoch fwynhau ffrwd fyw Antigone heno. Llongyfarchiadau mawr i'r holl dîm fu'n gysylltiedig â gwneud iddo ddigwydd! Ewch yn ôl i dudalen NTW i weld Dream a Little Dream for Me 3 gan Emily Laurens am 9.30pm https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

We hope you enjoyed the livestream of Antigone this evening. A big congratulations to all the team involved in making it happen! Head back to the NTW @ambobdim page to see Emily Lauren's final Dream a Little Dream for Me at 9.30pm: https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

We hope you enjoyed the livestream of Antigone this evening. A big congratulations to all the team involved in making it happen! Head back to the NTW page to see Emily Lauren's final Dream a Little Dream for Me at 9.30pm: https://amam.cymru/nationaltheatrewales …

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service