August 012 are back . . . / Mae August 012 yn ôl. . .

Here at August 012 we are proud to announce our 2015 Production (drum roll please) . . . Yuri by Fabrice Melquiot which has been adapted by: Dafydd James into both the English and Welsh Languages from French for the first time. The productions are being directed by our Artistic Director Mathilde Lopez, with support from Assistant Director Elgan Rhys (this role is made possible through a bursary from NTW TEAM).

 

The play is a farcical dark comedy about infertility, scrabble, sex, the state of the world and the stranger in your living room.

 

This is the first time for August 012 to be presenting work in both Welsh and English. We’ll be alternating every night our showing of the production in Welsh and English.

 

As a company we are continuing to develop our relationship with Cardiff University Modern Language department and have been supported by Modern Language MA student: Rupert Harrington to create the translations of the play.

 

We have begun working with some exciting designers, creatives and performers:

 

Designer: Camilla Clarke

 

Sound Design/Composition: Branwen Munn

 

Lighting Designer: Katy Morison

 

Graphic Design: Matthew Wright

 

Photographer/Film Maker: Jorge Lizalde -studio

 

Cast:

Adele / Angharad: Carys Eleri

Patrick: Ceri Murphy

Yuri: Guto Wynne Davies

 

For the first time we will also be presenting a BSL Interpreted performance, which is being interpreted by Erika James.

We look forward to presenting Yuri at Chapter, Cardiff from the 8th to the 17th of October 2015. For more information and to book tickets visit.

 

This project is generously supported by Arts Council Wales, Cardiff University’s School of Modern Languages and Chapter Arts Centre.


Rydym yn falch o gyhoeddi ein cynhyrchiad ar gyfer 2015 . .

Yuri gan Fabrice Melquiot sydd wedi cael ei addasu gan: Dafydd James i mewn i'r Saesneg ac Chymraeg o'r Ffrangeg am y tro cyntaf. Mae'r cynyrchiadau yn cael eu cyfarwyddo gan ein Cyfarwyddwr Artistig Mathilde Lopez, gyda chefnogaeth Cyfarwyddwr Cynorthwyol Elgan Rhys (mae’r rôl hon wedi ei greu a’i ariannu drwy fwrsariaeth arbennig gan TEAM NTW).

 

Mae’r ddrama yn gomedi tywyll ar ffurf ffars am anffrwythlondeb, sgrabl, rhyw, cyflwr y byd a’r dieithryn yn eich lolfa.

 

Dyma'r tro cyntaf i August 012 i gyflwyno gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, Fe fyddwn yn dangos y cynhyrchiad yn Gymraeg un noson ac yna yn Saesneg, bob yn ail.

 

Fel cwmni rydym yn parhau i ddatblygu ein perthynas gydag Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd ac y tro hwn rydym wedi cael ein cefnogi gan fyfyriwr MA Ieithoedd Modern: Rupert Harrington i greu cyfieithiad o'r ddrama.

Rydym wedi dechrau gweithio gyda dylunwyr, pobl greadigol a pherfformwyr

talentog iawn, yn cynnwys:

 

Dylunydd: Camilla Clarke

 

Dylunydd Sain / Cyfansoddwr:: Branwen Munn

 

Dylunydd Golau:: Katy Morison

 

Dylunydd Graffeg: Matthew Wright

 

Ffotograffydd/Ffilm: Jorge Lizalde -studio

 

Cast:

Adele / Angharad: Carys Eleri

Patrick: Ceri Murphy

Yuri: Guto Wynne Davies

 

Am y tro cyntaf, byddwn hefyd yn cyflwyno perfformiad BSL, sy'n cael ei ddehongli gan Erika James.


Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno Yuri yn Chapter, Caerdydd o'r 8fed i'r 17eg Hydref 2015. Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i.

Cefnogir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Celfyddydau Chapter.

 

Views: 526

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service