Hello!
We're looking for 3 men and 3 women, aged 55 - 80 to be in our campaign image for Before I Leave
The photo shoot will be on the afternoon of the 11th Feb at Caerphilly Workmen's Hall and Institute, 20 Castle Street, Caerphilly, CF83 1NY, from 13:00 - 17:00.
The fee will be a half day rate of £50 plus expenses. 
We'd love you to wear their own clothes (there is a very simple brief) and provide measurements for additional costume. 
You'll stand on stage, as if you're members of a choir, and it will be an easy afternoon, working with the communications team and our designers to try a few different compositions. 
If you'd like to be involved, please send your name, contact details and a photo to me: mawgaine@nationaltheatrewales.org
Thank you!
Rydym yn edrych am 3 dyn a 3 menyw, rhwng 55 – 80 oed i ymddangos yn y ddelwedd ar gyfer ein hymgyrch ar gyfer Before I Leave. 
Bydd y sesiwn tynnu lluniau ar brynhawn 11 Chwefror yn Neuadd y Gweithwyr Caerffili, 20 Stryd y Castell, Caerffili, CF83 1NY, rhwng 13:00 - 17:00.
Y ffi fydd cyfradd hanner diwrnod sef £50 a threuliau. 
Byddem yn falch pe byddech yn gwisgo eich dillad eich hunain (mae’r briff yn syml iawn) a rhoi eich mesuriadau ar gyfer gwisgoedd ychwanegol.
Byddwch yn sefyll ar lwyfan, fel petaech yn aelodau o gôr, a bydd yn brynhawn rhwydd yn gweithio gyda’r tîm cyfathrebu a’n ffotograffydd i dynnu nifer o wahanol luniau. 
Os hoffech gymryd rhan, anfonwch eich enw, manylion cyswllt a llun ataf: mawgaine@nationaltheatrewales.org

Views: 500

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service