Company of Sirens are looking for a versatile,experienced Wales based performer to play the role of Dorothy Edwards in our production of “A Beautiful Rhythm of Life and Death” by Gary Raymond. Age range 25-40.
Rehearse from 9th May to 29th May Perform 30th May to 3rd June in its initial run.
This production will reach out nationally and internationally in 2024/5
Venue and support from Chapter Arts Centre.
We are an equal opportunities employer and welcome applications from all areas of society.
Funded by the Arts Council of Wales and the National Lottery
Apply in first instance to Chris at cadurnall@googlemail.com
Mae Company of Sirens yn chwilio am berfformiwr profiadol amryddawn, wedi ei
lleoli yng Nghymru I chwarae rhan Dorothy Edwards yn ein cynhyrchiad ‘A Beautiful Rhythm of Life and Death ’ . gan Gary Raymond. Oedran 25 – 40
Ymarfer – 9ed Mai – 29ain Mai
Perfformio – 30ain Mai – 3ydd Mehefin rhediad cychwynnol.
Bydd y cynhyrchiad yn ymestyn allan ledled y Wlad ac yn rhyngwladol yn 2024/5.
Lleoliad a chefnogaeth gan Ganolfan Celfyddydau Chapter.
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal, ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.
Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri Genedlaethol.
Gwnewch gais yn y lle cyntaf I Chris cadurnall@googlemail.com
See insights and ads
Boost post
Like
Comment
Share

Views: 139

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service