Just to let everyone know that the Arts Council is looking for the next group of Creative Agents.  Please get involved if you feel you are able, and please spread the word if you know of the perfect person for the role!  All details outlined below:

‘Arts Council of Wales are recruiting Creative Agents for the next round of the Lead Creative Schools Scheme. The deadline is15th February. Further details about the scheme, the role and the application form can be found here. Should you feel that the Creative Agent role is not for you why not consider becoming a Creative Practitioner – further information about this role can be found here.

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn recriwtio Asiantau Creadigol ar gyfer rownd nesaf y Cynllun Ysgolion CreadigolArweiniol. Y dyddiad cau yw 15 Chwefror. Ceir manylion pellach am y cynllun, y rôl a'r ffurflen yma. Os byddwch yn teimlo nad yw'r rôl Asiant Creadigol ar eich cyfer chi, beth am ystyried dod yn Ymarferydd Creadigol - ceir gwybodaeth bellach am y rôl yma.’

Views: 183

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2022   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service