CALLOUT FOR DIRECTORS/GALWAD AM GYFARWYDDWYR

OPEN SUBMISSIONS FOR DIRECTORS:
So with that writer submissions have now closed! But what’s this? Submissions for Directors is now OPEN! When one door closes, another opens, and hopefully behind that door there’s chocolate!
Availability can be organised around director and cast but must be available for performance week (11th of December, show night tbc)
If you are interested please submit a CV to:
spiltmilktheatre@gmail.com
Submissions will close at 6pm on the 15th of November.
So get submitting Directors! We want to see you bring these nutcrackers to life!

GALWAD I GYFARWYDDWYR:

Felly nawr bod ein galwad i ysgrifennwyr wedi dod i ben, rydym nawr yn awyddus i glywed wrthoch chi gyfarwyddwyr!
Gall argaeledd gael ei drefnu ymysg cyfarwyddwr a chast ond rhaid bod yn rhydd yr wythnos yn dechrau yr 11eg o Ragfyr (noson y perfformiadau i’w gadarnhau).
Os oes gennych ddiddordeb, plîs danfonwch CV i spiltmilktheatre@gmail.com.
Ni fyddwn yn derbyn cyflwyniadau ar ôl wedi 6yh nos Fercher yr 15fed o Dachwedd.
Felly ewch amdani gyfarwyddwyr, ymunwch a ni yn ein noson Nadoligaidd!

Views: 153

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E pic.twitter.com/yMrrVLD2xn

Rydym yn elusen gofrestredig, ac yn dibynnu ar roddion gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau a sefydliadau i barhau i greu theatr anhygoel ledled Cymru a thu hwnt. Dysgwch ragor am sut i Fuddsoddi ynom Ni https://buff.ly/2WFMZ0E 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service