CALLOUT FOR DIRECTORS/GALWAD AM GYFARWYDDWYR

OPEN SUBMISSIONS FOR DIRECTORS:
So with that writer submissions have now closed! But what’s this? Submissions for Directors is now OPEN! When one door closes, another opens, and hopefully behind that door there’s chocolate!
Availability can be organised around director and cast but must be available for performance week (11th of December, show night tbc)
If you are interested please submit a CV to:
spiltmilktheatre@gmail.com
Submissions will close at 6pm on the 15th of November.
So get submitting Directors! We want to see you bring these nutcrackers to life!

GALWAD I GYFARWYDDWYR:

Felly nawr bod ein galwad i ysgrifennwyr wedi dod i ben, rydym nawr yn awyddus i glywed wrthoch chi gyfarwyddwyr!
Gall argaeledd gael ei drefnu ymysg cyfarwyddwr a chast ond rhaid bod yn rhydd yr wythnos yn dechrau yr 11eg o Ragfyr (noson y perfformiadau i’w gadarnhau).
Os oes gennych ddiddordeb, plîs danfonwch CV i spiltmilktheatre@gmail.com.
Ni fyddwn yn derbyn cyflwyniadau ar ôl wedi 6yh nos Fercher yr 15fed o Dachwedd.
Felly ewch amdani gyfarwyddwyr, ymunwch a ni yn ein noson Nadoligaidd!

Views: 143

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

image block identification

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service