Papertrail / Llwybr Papur - A night in the Clink (R&D)

A Night in the Clink is a new site responsive production being developed by Papertrail and supported by the Sherman and Arts Council of Wales.

Created & directed by Bridget Keehan. Written by Branwen Davies, Matthew Bulgo & Tracy Harris.

Rehearsals & showings take place in the Clink Restaurant, HMP Cardiff. 

DATES:

Auditions: 17th & 18th July

Script Development Workshops 20th & 21st August

Rehearsal period begins 12th September.

Work-in-progress performance 27th September

 

ROLES:

MARKY – male 30-35 broad Cardiff accent

JUSTIN – male 40s South Wales accent

RICKY – male 19, Welsh speaking from Merthyr

Actors with experience of script development and from working class backgrounds are particularly encouraged to apply.

 

Llwybr Papur/ Papertrail - A night in the Clink /Ymchwil a datblygu

Mae A Night in the Clink yn gynhyrchiad safle ymatebol newydd sbon sy’n cael ei ddatblygu gan Llwybr Papur a’i ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Crëwyd a chyfarwyddwyd gan Bridget Keehan. Ysgrifennwyd gan Branwen Davies, Matthew Bulgo a Tracy Harris.

Bydd yr ymarferion a’r sioeau yn cael eu cynnal ym mwyty y Clink, HMP Caerdydd

 

Dyddiadau:

Clyweliadau 17eg & 18fed Orffennaf

Gweithdau Datblygu sgript 20fed & 21ain Awst

Cyfnod ymarfer yn dechrau 12fed Medi

Perfformiad prawf : 27ain Medi

 

MARKY – gwryw 30-35 Acen Caerdydd gref

JUSTIN – gwryw 40au Acen de Cymru

RICKY – gwryw 19, Siaradwr Cymraeg o Ferthyr

Anogir Actorion sydd a phrofiad o ddatblygu sgript a sydd o gefndiroedd dosbarth gweithiol i ymgeisio

Please send your current CV /Spotlight link to bridget.keehan@papertrail.org.uk www.papertrail.org.uk 

Closing Date Friday 13th July 12 noon.

Views: 357

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2023   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service