Castio: Y Tylwyth- Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i wahodd actorion sydd yn siarad Cymraeg i gyfweliad ar gyfer rhannau yn Sioe agoriadol yr Eisteddfod - Y Tylwyth. 

 

Manylion pellach am y sioe/cast wedi ei atodi Casting%20Breakdown-%20Y%20TYLWYTH%20.pdf

 

Cynhelir y clyweliadau yng Nghaerdydd (lleoliad ac amser i’w gadarnhau) ar Sadwrn, Ebrill 6ed.

 

Os oes diddordeb, a fyddai modd danfon eich enw a linc i'ch tudalen Spotlight erbyn Llun, Ebrill 1af at Sioned@eisteddfod.org.uk

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

The National Eisteddfod would like to invite Welsh speaking actors to audition for roles for a forthcoming show ‘Y Tylwyth’.

 

See attachment Casting%20Breakdown-%20Y%20TYLWYTH%20.pdf

 

The audition will be held in Cardiff on Saturday, April 6th (location and time TBC)

 

Should you be suitable and interested  please could you send your name and link to your Spotlight Profile by Monday, April 1st to Sioned@eisteddfod.org.uk

 

Gan edrych ymlaen at glywed gennych,

 

Perfformiad / Performance

Gwener, Awst 2ail a Sadwrn, Awst 3ydd: Pafiliwn yr Eisteddfod Genedlaethol

 

Friday, August 2nd and Saturday August 3rd: National Eisteddfod Pavilion

 

Ymarferion / Rehearsals:

28 Gorffennaf/July – 2 Awst/August: Pafiliwn yr Eisteddfod + Pontio Bangor

 

3 diwrnod ychwanegol o bosib yng Nghaerdydd (I’w gadarnhau) / 3 additional days possibly in Cardiff TBC

 

Ffi/Fee: £1,500 i gynnwys ffi perfformio, ymarfer a darlledu (S4C/Radio Cymru)

 

Clyweliad/Audition:

Sadwrn, Ebrill 6 Caerdydd / Saturday April 6 Cardiff

 

Views: 449

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...pic.twitter.com/y1CybLbJ8i

Roedd William Price yn ddyn o flaen ei amser - mewn gwirionedd, byddai'n dal i fod felly mae'n siwr pe byddai o gwmpas heddiw... byddai'n seren y cyfryngau, yn ogystal â bod yn feddyg hyfedr. Byddai ei wisgoedd yn ymddangos mewn cylchgronau ffasiwn; byddai'n bresenoldeb...

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

...rheolaidd mewn gwyliau cerddoriaeth; byddai'n ymgyrchu dros Extinction Rebellion a'r GIG. Rydym yn credu y byddai'n eilun Cymreig - yn gymeriad i gynrychioli holl liw a llun a bywiogrwydd Cymru fel gwlad. Dewch i ymuno â'r daith a dod i'w adnabod yn well fis nesaf yn Trecelyn

#HailCremation Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...pic.twitter.com/Cp18leBY54

Dr Price was a man ahead of his time - in fact he probably still would be if he was around today... he’d be a media star, as well as a highly skilled doctor. His outfits would feature in fashion magazines; he’d be a regular at music festivals; he’d campaign...

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service