Ceisiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018 NAWR AR AGOR!

Clyweliadau Theatr 2018

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru i ddarparu preswyl dros 7 diwrnod a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygu i berfformwyr ifanc sydd hefyd â diddordeb mewn llwybrau gyrfa eraill yn y maes.

Pwy sy’n gymwys?
Rydym yn chwilio am artistiaid ifanc a thalentog rhwng 16 a 22 oed sy’n byw yng Nghymru, neu a gafodd eu geni yng Nghymru, ac sydd â diddordeb mewn perfformio a dilyn gyrfa ym maes theatr. Efallai eich bod yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau neu weithgareddau drama yn rheolaidd drwy eich ysgol/coleg, ysgol ddrama breifat a/neu gwmni theatr ieuenctid lleol.
Byddwn yn dewis aelodau’r ensemble trwy broses clyweliad gan gynnwys cymryd rhan mewn gweithdy clyweliad grŵp a chael cyfweliad anffurfiol. 

Am ragor o wybodaeth am geisiadau, clyweliadau neu'r preswyl, ewch i'r wefan:

http://www.nyaw.org.uk/cy/national-youth-theatre-of-wales

DYDDIAD CAU: 26.03.18

Views: 125

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/Sn6OMancmQ

As we move through this uncharted territory over the coming weeks & months, our connection & conversation with our community has never been more important. Lorne's 'hello' is up on the Community, where you can share your thoughts & connect with us https://buff.ly/33NSZce 

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce pic.twitter.com/RLTLowXOOv

Wrth i ni symud drwy’r cyfnod anghyfarwydd hyn yn ystod yr wythnosau a’r misoedd i ddod, ni fu ein cysylltiad a’n sgwrs â’r gymuned erioed mor bwysig. Mae ‘helo’ Lorne i fyny ar y Gymuned, lle gallwch rannu eich teimladau a chysylltu â ni https://buff.ly/33NSZce 

image block identification

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service