Ceisiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018 NAWR AR AGOR!

Clyweliadau Theatr 2018

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2018
Yn 2018, bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd a Theatr Genedlaethol Cymru i ddarparu preswyl dros 7 diwrnod a fydd yn cynnig cyfleoedd datblygu i berfformwyr ifanc sydd hefyd â diddordeb mewn llwybrau gyrfa eraill yn y maes.

Pwy sy’n gymwys?
Rydym yn chwilio am artistiaid ifanc a thalentog rhwng 16 a 22 oed sy’n byw yng Nghymru, neu a gafodd eu geni yng Nghymru, ac sydd â diddordeb mewn perfformio a dilyn gyrfa ym maes theatr. Efallai eich bod yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau neu weithgareddau drama yn rheolaidd drwy eich ysgol/coleg, ysgol ddrama breifat a/neu gwmni theatr ieuenctid lleol.
Byddwn yn dewis aelodau’r ensemble trwy broses clyweliad gan gynnwys cymryd rhan mewn gweithdy clyweliad grŵp a chael cyfweliad anffurfiol. 

Am ragor o wybodaeth am geisiadau, clyweliadau neu'r preswyl, ewch i'r wefan:

http://www.nyaw.org.uk/cy/national-youth-theatre-of-wales

DYDDIAD CAU: 26.03.18

Views: 53

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

@NTWtweets on Twitter

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW would like to categorically state this is not a course of action the company would ever sanction. If you believe that you have been unfollowed by NTW, please contact – info@nationaltheatrewales.org so that we can investigate this. Thank you. 2/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

NTW is aware that some individuals have reported that the company has unfollowed them on Twitter since the online discussion around the open letter to our Chair. 1/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

Hoffai NTW ddatgan yn bendant na fyddai’r cwmni byth yn cefnogi’r modd hwn o weithredu. Os ydych yn credu bod NTW wedi rhoi’r gorau i’ch dilyn, cysylltwch â – info@nationaltheatrewales.org er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater. Diolch. 2/2

image block identification

© 2018   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service