CWMNI PLUEN presents CHWARAE / PLAY - SAT 28th FEBRUARY @ SHERMAN CYMRU

Greetings All, I come bearing Cwmni Pluen news...have a read and if you're interested drop us a line or get in touch on here...

Cheers, Liv

Pluen yn cyflwyno CHWARAE / Pluen presents PLAY

Following the success of our first workshops in January, we’ve realised there is demand for these kind of workshops in Cardiff – so we’re excited to introduce PLAY! This is a chance for performers, musicians and practitioners to get to know each other.

 

Join us for a workshop at the Sherman Theatre, as we explore and devise physically and musically without the pressure of making a show.

 

PLAY will happen every other month and places are limited so register and secure your place for the first workshop on the 28th of February, 2pm-6pm by e-mailing cwmnipluen@gmail.com – first come first serve!

COST per workshop: £10

 

We look forward to PLAY!

***

 

Yn dilyn llwyddiant ein gweithdai cyntaf ym mis Ionawr, ‘da ni wedi sylweddoli bod yna alw am y math yma o weithdai yng Nghaerdydd - felly ‘da ni’n gyffrous i gyflwyno CHWARAE! Mae hwn yn gyfle i berfformwyr, cerddorion ac ymarferwyr i ddod i nabod ei gilydd.

Ymunwch â ni yn Theatr y Sherman, er mwyn archwilio a dyfeisio yn gorfforol, a cherddorol heb y pwysau o orfod gwneud sioe.
 
Mi fydd CHWARAE yn digwydd bob yn ail fis ac mae nifer cyfyngedig o lefydd felly cofrestrwch a sicrhewch eich lle ar gyfer ein gweithdy cyntaf ar y 28ain o Chwefror, 2yh-6yh drwy e-bostiocwmnipluen@gmail.com - cyntaf i’r felin! PRIS un gweithdy: £10


Edrych ymlaen i CHWARAE!

Views: 182

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

Blogs and Debates

@NTWtweets on Twitter

image block identification

© 2021   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service