Cyfarfod Wildseed Studios yng Nghaerdydd

22 Ionawr 2014, Porter’s Bar, Caerdydd

Cofrestrwch yma er mwyn i ni allu amcangyfrif niferoedd os gwelwch ...

Rydym yn cynnal digwyddiad cymdeithasol ‘Cyfarfod Wildsees Studios’ yn Porters’s Bar yng Nghaerdydd. Byddwn yn gwneud cyflwyniad (byr!) am y ffyrdd y gall Wildseed fod o ddiddordeb i gynhyrchwyr, ac yn ateb unrhyw gwestiynau am Wildseeds Studios.

Rydym yn awyddus i gyfarfod cynhyrchwyr Cymreig o bob math; ysgrifenwyr, animeiddwyr, cyfarwyddwyr a chomediwyr…pobl frwdfrydig gyda syniadau gwych, sydd yn awyddus i weithio mewn ffyrdd newydd, ac sydd am wybod mwy am y ffordd yr ydym yn gweithio a’r math o brosiectau y mae gennym ni ddiddordeb ynddynt.

Os hoffech ofyn cwestiwn o flaen llaw, gallwch gysylltu â ni yma hello@wildeedstudios.com

Mae croeso i chi rannu’r wybodaeth gydag unrhyw gynhyrchwyr eraill yng Nghymru a all fod â diddordeb.
 
Ni sy’n prynu’r diodydd, felly gobeithio gwelwn ni chi yno! Cofrestrwch yma.


Views: 149

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2020   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service