Cyfarwyddwr/wraig Celfyddydau Anabledd Cymru / Disability Arts Cymru Director

Cyfarwyddwr/wraig
Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog - £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)

30 awr yr wythnos (Prif Swyddfa  yng Nghaerdydd)

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma. 


Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner Dydd, Tachwedd 29ain   

Cyfweliadau – 10fed Rhagfyr 2018

I ymgeisio, ymwelwch â www.richard-newton.co.uk/assignments ;neu galwch 029 20 397 341 neu e-bostiwch recruitment@richard-newton.co.uk


Disability Arts Cymru
Director

Salary - £36,000 per annum (£30,857 pro rata)
30 Hours per week   (Head office in Cardiff)

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.  We believe in.... Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.

Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and D/deaf people at the very core.


Closing Date for applications 12 noon November 29th 2018
Interviews – 10th December 2018

To apply please visit www.richard-newton.co.uk/assignments or call 029 20 397 341 or email recruitment@richard-newton.co.uk

 

Views: 53

Add a Comment

You need to be a member of National Theatre Wales Community to add comments!

Join National Theatre Wales Community

© 2019   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service