SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU

 

Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd.

 

Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm ehangach sy’n ymroi i ddatblygu sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, cynaliadwy a llawn ysbrydoliaeth.

 

Seiliedig: Caerdydd

Amodau: Amser llawn

Cyflog: £30,750 yn ddibynnol ar brofiad, a phensiwn.

 

Darllenwch y disgrifiad swydd yma.

 

Dyddiad cau: 5pm dydd Iau 28ain Tachwedd 2019.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/...

SWYDD: RHEOLWR FFOLIO

 

Mae Ffilm Cymru’n chwilio am Reolwr Prosiect i weithio ar fenter newydd gyffrous i ddarganfod, cefnogi a chomisiynu artistiaid sy'n cael eu tan gynrychioli yng Nghymru.

 

Dylai fod gennych brofiad o weithio gydag artistiaid a chymunedau creadigol yng Nghymru a bod yn gartrefol yn trefnu digwyddiadau hyfforddi ac ymestyn allan ac wrth reoli cyllideb ac adrodd yn ôl i bartneriaid. Dylech fod yn eithriadol o drefnus ac wrth eich bodd yn cysylltu â, a chefnogi, talent gyda chefnogaeth strategol yn ogystal â chefnogaeth ymarferol. 

 

Lleoliad: Cymru. Gweithio’n hyblyg mewn cymunedau ledled Cymru ac yn swyddfa Fflim Cymru yn Tramshed Tech, Caerdydd.

Telerau: Cytundeb tymor penodol 12 mis. Llawn amser neu bron yn llawn amser (yn agored i gynigion ar oriau hyblyg). I ddechrau cynt gynted â phosibl.

Cyflog: £23,000 - £26,000 a phensiwn a 28 diwrnod o wyliau (yn cael ei addasu’n pro-rata ar gyfer rhan amser)

 

Darllenwch am y swydd yma: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/...

 

Anfonwch eich CV ynghyd ag e-bost yn amlinellu sut mae eich profiad a’ch sgiliau yn cyd-fynd â’r rhai a ddangosir uchod, pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd a phryd y byddwch ar gael i ddechrau.

 

Dylid cyfeirio ceisiadau at Siôn Eirug a’u hanfon at: sion@ffilmcymruwales.com.

 

Y dyddiad cau yw 5pm ar dydd Iau, 28 Tachwedd 2019. 

 

http://www.ffilmcymruwales.com/attachments/article/862/Rheolwr%20Ff...

 

JOB: BFI NETWORK WALES MANAGER

 

Ffilm Cymru is looking for a driven and creative individual to manage BFI NETWORK Wales, aimed at identifying and supporting talented writers, directors and producers born or based in Wales at the start of their careers.

 

You should be able to provide hands-on as well as structural support for filmmakers, shaping practical talent initiatives and events and forging relevant partnerships if required. You should enjoy working as part of a wider team dedicated to developing an inclusive, sustainable and inspiring film sector in Wales.

 

Based: Cardiff

Terms: Full time

Salary: £30,750 subject to experience, plus pension

 

Read the full job description here.

 

Applications should be addressed to Sion Eirug and sent to: sion@ffilmcymruwales.com

 

The deadline for applications is 5pm on Thursday 28th November 2019.

 

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/857-job...

 

JOB: FFOLIO MANAGER

 

Ffilm Cymru Wales is seeking a Project Manager to work on an exciting new initiative to discover, support and commission under-represented artists in Wales.

 

You should have experience working with artists and creative communities in Wales and be comfortable organising training and outreach events, managing a budget and reporting to partners. You should be highly organised and thrive on connecting and supporting talent with strategic as well as hands-on support.

 

Based: Wales. Flexible working, within communities across Wales and at Ffilm Cymru’s office at Tramshed Tech, Cardiff.

Terms: 12 month fixed term contract. Full-time or near-full time (open to proposals on flexible hours). Start asap.

Salary: £23,000 - £26,000 plus pension and 28 days holiday (adjusted pro-rata for part-time)

 

Read the full job description here.

 

Please send your CV along with a cover email outlining your experience and skills against those detailed above, why you are interested in the role and when you would be available to start.

 

Applications should be addressed to Sion Eirug and sent to: sion@ffilmcymruwales.com

 

The deadline for applications is 5pm on Thursday 28th November 2019.

 

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/858-job...

 

 

Views: 175

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service