Mae Ffilm Cymru Wales yn edrych am unigolyn creadigol â thân yn y bol i reoli RHWYDWAITH BFI Cymru, sy’n ceisio nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus sydd wedi’u geni neu sy’n seiliedig yng Nghymru ar gychwyn eu gyrfaoedd.

 

Dylech allu darparu cymorth ymarferol yn ogystal â strwythurol i wneuthurwyr ffilm, gan ffurfio mentrau a digwyddiadau talent ymarferol a datblygu partneriaethau perthnasol os oes angen. Dylech fwynhau gweithio fel rhan o dîm ehangach sy’n ymroi i ddatblygu sector ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, cynaliadwy a llawn ysbrydoliaeth.

RHEOLWR RHWYDWAITH BFI CYMRU

 

Seiliedig: Caerdydd

Amodau: Amser llawn

Cyflog: £30,000 - £33,000 yn ddibynnol ar brofiad, a phensiwn

Dyddiad cau: 5pm 10 Chwefror 2020.

 

Am ragor o wybodaeth ac i wneud eich cais ewch yma.

 

Ceisiadau

 

Anfonwch eich CV ynghyd ag e-bost eglurhaol yn amlinellu eich profiad a’ch sgiliau yn erbyn yr hyn sydd wedi’i fanylu uchod, pam fod gennych ddiddordeb yn y rôl a phryd fyddech ar gael i gychwyn.

 

Dylai’r ceisiadau gael eu cyfeirio at Sion Eirug a’u hanfon i: sion@ffilmcymruwales.com

 

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 17 &18 Chwefror yn swyddfa Ffilm Cymru yng Nghaerdydd.

 

Ffilm Cymru Wales is looking for a driven and creative individual to manage BFI NETWORK Wales, aimed at identifying and supporting talented writers, directors and producers born or based in Wales at the start of their careers. Please feel free to share this opportunity with your networks or anyone you know who may be interested.

 

Applicants should be able to provide hands-on as well as structural support for filmmakers, shaping practical talent initiatives and events and forging relevant partnerships if required. You should enjoy working as part of a wider team dedicated to developing an inclusive, sustainable and inspiring film sector in Wales.

 

BFI NETWORK WALES MANAGER

 

Based: Cardiff

Terms: Full time

Salary: £30,000 - £33,000 subject to experience, plus pension

Deadline: 5pm Monday 10th February 2020.

 

Interviews will take place 17th & 18th February.

 

Read the full job description here.

 

Applications

 

Please send your CV along with a cover email outlining your experience and skills against those detailed above, why you are interested in the role and when you would be available to start.

 

Applications should be addressed to Sion Eirug and sent to: sion@ffilmcymruwales.com

...

Views: 178

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service