Cyfle National Theatre Wales Opportunity - Cydlynydd Cwmni (Cyfnod Mamolaeth) / Company Coordinator (Maternity Cover)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.


Cydlynydd Cwmni (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cydlynydd Cwmni yn gyfrifol am drefnu, cydlynu a rheoli gweithrediadau a gweithdrefnau’r cwmni a’r swyddfa – gan ddarparu ystod o swyddogaethau a chymorth gweinyddol ar draws llwyfannau a lleoliadau NTW.


Cyflog: £25k-27k ddibynol ar brofiad

Tymor: Tymor penodol (9-12 mis (i'w gadarnhau)), contract amser llawn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Dyddiad cau: 22 Mawrth 12pm

Cyfweliadau: Wythnos dechrau 5ed Ebrill

Dyddiad dechrau dymunol – dydd Llun, Mai 17 2021

Nodir fod y gallu i gyfarthrebu yn rhugl yn y Gymraeg ar Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Am rhagor o wybodaeth a syt i wneud cais ewch i’n gwefan.

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Company Coordinator (Maternity Cover)

The Company Co-ordinator is responsible for organising, co-ordinating and managing the company and office operations and procedures - providing a range of administrative functions and support across NTW’s platforms and locations.

 

Salary: £25k-27k based on experience

Fixed term (9-12 months (tbc)), full-time contract

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

Deadline: March 22nd 12pm

Interviews: w/c 5th April

Desirable start date – Ideally Monday 17th May


Please note that the ability to communicate fluently in Welsh and English is essential for this role.


For more information and how to apply please visit our website

Views: 43

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service