Cyfle NTW - Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad / NTW Opportunity - Audience Development and Insight Coordinator

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

 

Cydlynydd Datblygu cynulleidfaoedd a mewnwelediad

Gan weithio’n agos gyda’r Pennaeth Cyfathrebu, bydd y Cyd-lynydd Datblygu Cynulleidfaoedd a Mewnwelediad yn gyfrifol am reoli pob agwedd o waith ymchwil cynulleidfa a mewnwelediad y cwmni. Trwy gyd-weithio strategol a thactegol gyda’r Cyd-lynydd Cyfathrebu, byddant yn cyflawni swyddogaeth allweddol o ran hysbysu a rhoi siâp i gynlluniau datblygu cynulleidfa deinamig a chyffrous y cwmni.

Cyflog: £27,061 per annum

Tymor penodol o flwyddyn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

 

Dyddiad Cau – 24 Mehefin, 5pm

Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan,

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Audience Development and Insight Coordinator

Working closely with the Head of Communications, the Audience Development and Insight Coordinator is responsible for managing all aspects of the company’s audience research and insight work. Through strategic and tactical collaboration with the Communications Coordinator, they will play a vital role in informing and shaping the company’s dynamic and exciting audience development plans.

 

Salary: £27,061 per annum

One-year fixed term

 

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.

National theatre Wales is a faith friendly company

Deadline: 24th June, 5pm

Interviews:8th July, Cardiff

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

 

Views: 125

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service