Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Artistig / NTW Opportunity - Artistic Director

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt.

 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru.

I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o'n  gwefan neu cysylltwch â'n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar Ghosh.Hoyle.Search@gmail.com 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1800 o'r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

National Theatre Wales (NTW) is seeking to appoint an Artistic Director following Kully Thiarai’s appointment as Creative Director for Leeds 2023. 

The Artistic Director will lead NTW artistically and organisationally - creating, communicating and delivering an innovative artistic programme that extends the company’s reach in Wales and beyond.

 

We are looking for a theatre practitioner who is ambitious to make powerful and high impact theatre created in Wales and in collaboration with a wide range of artists, companies and communities, especially from Wales.

For details of the role and how to apply, download the information pack by visiting our website or contact our recruitment advisers Sue Hoyle and Shreela Ghosh on Ghosh.Hoyle.Search@gmail.com 

Deadline for applications: 1800 hrs on Sunday 8 September 2019

Views: 119

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service