Cyfle NTW - Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd / NTW Opportunity - Director of Audiences

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD

Yn rôl newydd ac yn uwch benodiad, bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn chwarae rhan ganolog wrth weithredu cynllun Datblygu Cynulleidfaoedd newydd NTW. Yn ogystal, bydd yn helpu i sbarduno rhaglen dan arweiniad artistiaid sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa ac sy'n adlewyrchu ei Gynllun Strategol pum mlynedd newydd.

Bydd y Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd yn gweithio gyda'r Tîm Gweithredol i lywio cyfeiriad cyrhaeddiad NTW yn y dyfodol ledled Cymru a thu hwnt. Bydd yn arwain ar ddatblygu tîm a all helpu i sefydlu'r sefydliad fel cwmni cenedlaethol rhagorol ac yn enw adnabyddus.

Cyflog: £50,000

35 awr yr wythnos (yn ogystal ag egwyl orfodol am un awr, gan gymryd yr wythnos waith i 40 awr).

 

Dyddiad Cau – Dydd Mawrth 24 Medi 2019 - 12pm

Cyfweliadau – Wythnos o Dydd Llun 7 Hydref. Dyddiad i'w gadarnhau

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

National Theatre Wales is seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

DIRECTOR OF AUDIENCES

This is an exciting time to be joining National Theatre Wales (NTW). The company is soon to celebrate its 10th anniversary and to unveil a new Artistic Director to lead the company into its next decade.

A new role and a senior appointment, the Director of Audiences will play a pivotal part in implementing NTW’s newly created Audience Development plan. In addition they will help to drive an artist-led, audience-focused programme that reflects its new five-year Strategic Plan.

The Director of Audiences will work with the Executive team to shape the future direction of NTW’s reach across Wales and beyond. They will lead on developing a team that can help to position the organisation as an exemplary national company and a household name.

Salary: £50,000

35 hours per week (plus a compulsory break for one hour, taking the working week to 40 hours)

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh. National theatre Wales is a faith friendly company

Deadline: Tuesday 24th September 2019 – 12pm

Interviews: W/C Monday 7th October 2019. Date to be confirmed

For further information, application form, job description and person specification in English or Welsh please visit our website.

 

 

Views: 117

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service