Cyfle NTW - Cynhorthwyydd Datblygu Creadigol / NTW Opportunity - Creative Development Assistant


Rydym yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol

Mae’r Cynorthwyydd Datblygiad Creadigol yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi gwaith y Fframwaith Datblygiad Creadigol, model uchelgeisiol a chenedlaethol arwyddocaol NTW, sy’n cefnogi ac yn datblygu’r broses o greu syniadau artistig ac artistiaid newydd.  Mae’n atebol i’r Pennaeth Datblygiad Creadigol.

Cyflog: £21,000 (pro rata)
Rhan-amser. Contract cyfnod penodol am flwyddyn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.


Dyddiad Cau – 15 Gorffennaf, 5pm
Cyfweliadau – wythnos yn dechrau 29 Gorffennaf, Caerdydd

Am rhagor o wybodaeth ewch in gwefan

We are seeking to appoint a highly motivated and energetic individual for the following vacancy.

Creative Development Assistant

The Creative Development Assistant is responsible for coordinating and supporting the work of the Creative Development Framework, NTW’s ambitious and nationally significant model, which supports and develops the creation of new artistic ideas and artists.  They are responsible to the Head of Creative Development.

Salary: £21,000 per annum
Part Time – One-year, Fixed term contract

We are an equal opportunities employer and welcome applications from all backgrounds. Applications can be received in English or Welsh.
National theatre Wales is a faith friendly company

Deadline: 15th July, 5pm
Interviews: w/c 29 July, Cardiff

For more information please visit our website

Views: 155

Comments are closed for this blog post

image block identification

© 2024   Created by National Theatre Wales.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service